NGÀY HỘI VIỆC LÀM NĂM 2019

v  Thời gian: 8:00 - 17:00, Chủ Nhật, ngày 21/4/2019

v  Địa điểm: Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

v  Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 3258 chỉ tiêu với tất cả các ngành

v  Tổng số doanh nghiệp tham gia: 53 doanh nghiệp

v  Số lượng gian hàng: 60

v  Số lượng phòng tuyển dụng: 61

-------------------------------------------

DANH SÁCH NHÀ TÀI TRỢ NGÀY HỘI VIỆC LÀM 2019

TT

Tên Doanh nghiệp

Tài trợ

1

Công ty Cổ phần Tập đoàn Mavin

Kim cương

2

Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Hồng Hà

Vàng

3

Công ty CP Tập đoàn DABACO Việt Nam

Vàng

4

Công ty CP Dinh dưỡng Nutricare

Vàng

5

Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam

Bạc

6

Công ty CP Chăn nuôi C.P Việt Nam – Chi nhánh Xuân Mai Hà Nội

Bạc

7

Công ty CP Dược và Vật tư thú y (HANVET)

Bạc

8

Công ty TNHH Cargill Việt Nam

Bạc

9

Công ty TNHH Sunjin Farmco Việt Nam

Bạc

10

Công ty CP Thuốc thú y Trung ương 5

Đồng

11

Trung tâm Cung ứng nguồn nhân lực (VCMS)

- Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Đồng

12

Tổng Công ty hàng không Việt Nam – CTCP – Đoàn tiếp viên

Đồng

13

Công ty CP Nguồn nhân lực Siêu Việt

Đồng