09/01/2018     |      688

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Số hiệu 4797/QĐ-HVN
Trích yếu Ban hành Quy định đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn cấp chứng chỉ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 24/11/2017
Ngày hiệu lực 24/11/2017
Lĩnh vực Giáo dục
Đơn vị ban hành Học viện
Người ký Nguyễn Xuân Trạch
Tệp đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap