20/06/2017     |      679

Quyết định về việc Ban hành Quy định về Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Số hiệu 1988/QĐ-HVN
Trích yếu Quy định về Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 19/06/2017
Ngày hiệu lực 19/06/2017
Lĩnh vực Giáo dục
Đơn vị ban hành Học viện
Người ký Nguyễn Thị Lan
Tệp đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap