15/06/2016     |      633

Quy định về quản lý hoạt động của các trung tâm, viện, công ty

Số hiệu
Trích yếu Quy định về quản lý hoạt động của các trung tâm, viện, công ty (Ban hành kèm theo Quyết định số: 2704 QĐ-NNH ngày 30 / 10/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 30/10/2012
Ngày hiệu lực 30/10/2012
Lĩnh vực Giáo dục
Đơn vị ban hành Học viện
Người ký Vũ Văn Liết
Tệp đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap