15/06/2016     |      573

Quy định về công tác hợp tác quốc tế

Số hiệu
Trích yếu Quy định về công tác hợp tác quốc tế (Ban hành kèm theo quyết định số 02/QĐ-NNH ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội)
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 02/01/2013
Ngày hiệu lực 02/01/2013
Lĩnh vực Giáo dục
Đơn vị ban hành Học viện
Người ký
Tệp đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap