15/06/2016     |      665

Quy định về quản lý hoạt động Khoa học - Công nghệ

Số hiệu
Trích yếu Quy định về quản lý hoạt động Khoa học - Công nghệ (Ban hành kèm theo Quyết định số 02 /QĐ-NNH ngày 02 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)
Mô tả
Chuyên mục
Ngày ban hành 02/01/2013
Ngày hiệu lực 02/01/2013
Lĩnh vực
Đơn vị ban hành Học viện
Người ký
Tệp đính kèm

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap