Chiều ngày 06/04/2018, nhóm nghiên cứu mạnh về Công nghệ, kỹ thuật xử lý môi trường đã chủ trì tổ chức Seminar khoa học với chủ đề Hóa học ứng dụng trong công nghệ, kỹ thuật xử lý môi trường với các nội dung cụ thể như sau:

1. PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh trình bày kết quả nghiên cứu “Chế tạo hệ xúc tác nano MnO2 ứng dụng oxi hóa nâng cao xử lý chất hữu cơ trong nước thải”

2. CN. Chu Thị Thanh trình bày kết quả nghiên cứu liên quan “Tối ưu hóa các điều kiện định lượng đồng thời 6 anthocyanidin trong thực vật bằng phương pháp sắc ký lỏng”

3. ThS. Lê Thị Thu Hương trình bày một số thành tựu trong nghiên cứu “Ứng dụng vật liệu nano trong xử lý môi trường”

 

Các nội dung được PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh và ThS. Lê Thị Thu Hương trình bày tại buổi thảo luận đều đi sâu vào lĩnh vực hóa học ứng dụng trong xử lý môi trường, các kết quả nghiên cứu ở quy mô phòng thí nghiệm đều cho thấy những thành công đáng kể trong chế tạo vật liệu xử lý môi trường với hiệu quả xử lý cao, ổn định, chi phí xử lý nhỏ hơn so với một số công nghệ hiện tại. Các công nghệ nêu trên đều có tiềm năng nhất định trong ứng dụng vào thực tế. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu của CN. Chu Thị Thanh lại đi sâu vào lĩnh vực xây dựng và cải thiện phương pháp đánh giá trong phân tích hóa học – một công cụ quan trọng trong lĩnh vực Khoa học môi trường, Hóa học thực phẩm.

Buổi thảo luận có sự tham gia của 12/19 thành viên nhóm nghiên cứu mạnh về Công nghệ, kỹ thuật xử lý môi trường và một số giảng viên trong khoa Môi trường, với mối quan tâm chủ yếu liên quan giải pháp để đưa các công nghệ hóa học sẵn có trong nhóm vào thực tiễn cũng như phạm vi và điều kiện áp dụng của công nghệ. Buổi thảo luận cũng nhấn mạnh vai trò của hóa học ứng dụng trong các quy trình (công đoạn) xử lý chất thải khác nhau trong đó tập trung vào xử lý nước thải thông thường (nước thải chăn nuôi, nước thải làng nghề chế biến, nước thải sinh hoạt nông thôn…)

Cuối buổi thảo luận, TS. Trịnh Quang Huy đã thay mặt nhóm nghiên cứu mạnh về Công nghệ, kỹ thuật xử lý môi trường báo cáo tổng kết các thành tựu đã đạt được trong quý I năm 2018, dự kiến nguyên tắc, chỉ tiêu cần thực hiện và phương án hoạt động trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 12/2018.