HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2019

______________________

Số: 1563/TB-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

                                                    

THÔNG BÁO

   V/v tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học

 

Thực hiện Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học (VLVH) trình độ đại học (ĐH); Căn cứ Quyết định số 3348/QĐ-HVN ngày 17/8/2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) về việc ban hành Quy định Tuyển sinh và Đào tạo VLVH  trình độ đại học tại Học viện, Học viện thông báo tuyển sinh ĐH hình thức VLVH năm 2019 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 1000

2. Các ngành đào tạo:  44 ngành đào tạo (phụ lục 1 đính kèm)

3. Thời điểm xét tuyển:  

-  Lớp mở tại Học viện

Đợt

Nhận hồ sơ xét tuyển

Thông báo kết quả xét tuyển

Đợt 1

10/01 – 15/4/2019

30/4/2019

Đợt 2

15/4 – 31/10/2019

15/11/2019

- Lớp mở tại các cơ sở liên kết: bắt đầu từ tháng 4 năm 2019 và không giới hạn thời gian.

4. Đối tượng tuyển sinh: Đối tượng tham gia tuyển sinh có đủ các điều kiện:

- Là những người đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học.

Người tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng nghề nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD & ĐT.

- Có đủ sức khỏe để tham gia học tập theo Quy định hiện hành;

5. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển với 3 phương thức

a) Phương thức 1 : Xét tuyển thẳng

Tiêu chí xét tuyển thẳng của Học viện (Ưu tiên xét tuyển thẳng từ tiêu chí số (1) trở đi): Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2019 và các năm trở về trước, đáp ứng được một trong các điều kiện sau:

(1) Tham gia đội tuyển quốc gia dự thi quốc tế gồm Olympic, khoa học và kỹ thuật; thí sinh đạt giải từ khuyến khích trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi, các môn thi khoa học và kỹ thuật cấp quốc gia; đạt giải nhất, nhì, ba và khuyến khích trong số các môn thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố;

(2) Học lực đạt loại giỏi ít nhất 1 năm tại các trường THPT và có kết quả điểm chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trình độ IELTS  ≥  4.5 / TOEFL PBT ≥ 450 / TOEFL CBT  ≥ 133 / TOEFL iBT ≥ 45 / TOEIC ≥ 450;

(3) Học lực đạt loại giỏi từ 3 học kỳ trở lên trong thời gian học tại các trường THPT;

(4) Người nước ngoài/Người Việt Nam tốt nghiệp THPT ở nước ngoài có chứng nhận văn bằng của cơ quan có thẩm quyền được xét tuyển thẳng.

(5) Tốt nghiệp đại học;

(6) Học lực đạt loại khá từ 4 học kỳ trở lên trong thời gian học tại các trường THPT. Ưu tiên hồ sơ xác nhận nhập học / nhập học sớm đến khi hết chỉ tiêu tuyển thẳng.

(7) Điểm trung bình tiếng Anh của 3 học kỳ đạt từ 7 điểm trở lên tại các trường THPT và đạt học lực lớp 11 hoặc lớp 12 từ loại khá trở lên được xét tuyển thẳng vào các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao của Học viện.

 (8) Ngành Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp chỉ tuyển thẳng đối với thí sinh đạt học lực giỏi năm lớp 12 tại các trường THPT.

b) Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT hoặc kết quả học tập trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (Xét học bạ)

Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm lớp 12 theo thang điểm 10 của 3 môn thi có hệ số môn chính theo tổ hợp xét tuyển hoặc điểm trung bình chung toàn khoá trình độ trung cấp, cao đẳng theo thang điểm 10 nhân hệ số 4, cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 21,5 điểm trở lên.

c) Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2019

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 có hệ số theo tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định. Mức chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là không điểm. Học viện sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sau khi có kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.

6. Cách tính điểm xét tuyển:

* Đối với thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT, kết quả thi THPT quốc gia năm 2019: 

Điểm xét tuyển = (ĐTBcn môn chính x 2) + ĐTBcn môn 2 + ĐTBcn môn 3 + Điểm ưu tiên (nếu có).

Môn chính của từng tổ hợp xét tuyển tương ứng với từng ngành đào tạo được xác định tại Phụ lục 1.

* Đối với thí sinh đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng:

Điểm xét tuyển = (Điểm TBC toàn khoá x 4) + Điểm ưu tiên (nếu có).

* Điểm ưu tiên:

- Điểm ưu tiên theo khu vực và theo đối tượng thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các nhóm đối tượng là 1,0 điểm và giữa các khu vực kế tiếp là 0,25 điểm. Điểm ưu tiên theo khu vực không áp dụng đối với thí sinh xét tuyển dựa trên kết quả học tập toàn khoá trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học.

- Ngoài ra, Học viện có điểm ưu tiên đối với các thí sinh đạt một trong các điều kiện sau đây:

+ Điểm trung bình chung môn Công nghệ năm lớp 10 hoặc lớp 11 hoặc lớp 12 đạt từ 8,0 đến dưới 9,0 được cộng 0,25 điểm và đạt từ 9,0 trở lên được cộng 0,5 điểm. Không áp dụng ưu tiên này đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học để xét tuyển.

+ Tham gia các cuộc thi do Học viện tổ chức được cộng từ 0,5 đến 1,25 điểm (chi tiết tại bảng 1). Thí sinh chỉ được cộng một lần với điểm ưu tiên cao nhất nếu tham gia nhiều đợt thi / cuộc thi do Học viện tổ chức trong năm 2019.

Bảng 1. Điểm ưu tiên xét tuyển của HVN

STT

Điểm kết quả cuộc thi

(tối đa 100 điểm)

Điểm cộng

1

Từ 60 đến dưới 70

0,50

2

Từ 70 đến dưới 80

0,75

3

Từ 80 đến dưới 90

1,00

4

Từ 90 trở lên

1,25

Điểm ưu tiên này được cộng vào tổng điểm xét tuyển của thí sinh khi tham gia xét tuyển đại học tại Học viện

7. Thời gian và địa điểm đào tạo:

- Thời gian đào tạo tiêu chuẩn: từ 4,0  đến 5,0 năm (tùy theo ngành).

- Các lớp mở tại Học viện học vào các buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6, ngày thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần với điều kiện lớp học có 30 sinh viên trở lên; Trường hợp lớp học có dưới 30 sinh viên thì thời gian đào tạo là các ngày trong tuần, khi đó sinh viên sẽ học và thi để tích luỹ số tín chỉ quy định cùng với sinh viên hệ đào tạo chính quy.

- Các lớp mở tại các cơ sở liên kết đào tạo như: cơ sở giáo dục đại học; cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trường cao đẳng, trường trung cấp, trung tâm dạy nghề); trường của cơ quan Nhà nước; trường của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; trường của lực lượng vũ trang nhân dân; Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh học vào thời gian do cơ sở liên kết đào tạo đề nghị (theo hợp đồng liên kết đào tạo).

8. Chương trình đào tạo:

- Chương trình đào tạo VLVH của ngành, khóa tuyển sinh có nội dung như chương trình đào tạo của ngành, khóa tuyển sinh tương ứng theo hình thức đào tạo chính quy (được ghi trong cuốn Danh mục chương trình  đào tạo và sổ tay sinh viên của khóa học hệ chính quy).

 - Đào tạo VLVH được tổ chức và quản lý theo học chế tín chỉ.

- Người học VLVH có thể học và thi để tích luỹ một số hoặc tất cả số tín chỉ quy định trong chương trình đào tạo cùng với sinh viên hệ đào tạo chính quy.

- Người học đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng được bảo lưu kết quả học phần đã tích luỹ có cùng nội dung và thời lượng. Các học phần được bảo lưu do Giám đốc Học viện quyết  định.

9.  Học phí, lệ phí xét tuyển:

a) Học phí: theo Quy định chung hàng năm của Học viện.

b) Lệ phí: 30.000 đồng/nguyện vọng

10. Hồ sơ xét tuyển và địa điểm tiếp nhận

a) Hồ sơ xét tuyển

Thí sinh viết vào Phiếu đăng ký xét tuyển (mẫu đính kèm) hoặc đăng ký xét tuyển trực tuyến theo mẫu của HVN. Học viện sẽ kiểm tra và đối chiếu thông tin trên phiếu đăng ký với hồ sơ gốc của thí sinh khi thí sinh làm thủ tục nhập học.

b) Địa điểm tiếp nhận

- Lớp mở tại Học viện: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần tại ban Quản lý đào tạo của Học viện (Phòng 121, nhà Hành chính, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội). 

- Lớp mở tại các cơ sở liên kết đào tạo: Thời gian nộp hồ sơ do các cơ sở liên kết quy định. Lớp học chỉ được mở khi có 30 thí sinh trúng tuyển trở lên cho một ngành đào tạo.

Để được tư vấn đầy đủ về thông tin tuyển sinh năm 2019, xin liên hệ với số điện thoại: 024.6261.7578 / 024.6261.7520 hoặc 0961.926.639 / 0961.926.939

Địa chỉ liên hệ: Học viện Nông nghiệp Việt Nam; TT. Trâu Quỳ, H. Gia Lâm, TP. Hà Nội

Website: www.vnua.edu.vn; http://tuyensinh.vnua.edu.vn

Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep

Nơi nhận:

- Các cơ sở liên kết ĐT;

- Lưu QLĐT, VT, NPD (100).

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

PHÓ GIÁM ĐỐC

GS.TS. Phạm Văn Cường