HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ

_________________

Số: 18 /TB-HTQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________________

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v Học bổng HEAT đào tạo tiến sĩ tại Hàn Quốc

 

Hội đồng Giáo dục đại học Hàn Quốc (KCUE) thông báo học bổng đào tạo tiến sĩ dành cho các nước ASEAN (học bổng HEAT).

Học bổng:

          - Thời gian cấp học bổng: 03 năm (01/9/2020  - 31/8/2020);

- Các khoản hỗ trợ trong học bổng: vé bay khứ hồi (1 lần) hạng phổ thông, sinh hoạt phí 1.100 đô la Mỹ/tháng, miễn học phí, chi phí ổn định cuộc sống ban đầu 300 đô la Mỹ khi nhập học, in ấn luận văn/luận án tốt nghiệp 400-600 đô la Mỹ tùy thuộc chi thực tế, phí đào tạo ngoại ngữ và bảo hiểm y tế tùy thuộc khả năng của trường tiếp nhận

Tiêu chuẩn dự tuyển:

- Công dân ASEAN;

- Là giảng viên đã tốt nghiệp đại học trong nước;

- Đã có học vị thạc sĩ hoặc tương đương;

- Sức khỏe tốt;

- Được cơ quan đồng ý cử đi học và tiếp nhận về nước công tác sau khi tốt nghiệp;

- Dưới 45 tuổi (tính đến 01/9/2020);

- Thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Hàn;

- Đáp ứng các yêu cầu tuyển sinh của trường đại học ở Hàn Quốc xét tuyển.

Các trường đại học Hàn Quốc tham gia chương trình học bổng HEAT:

-  Chung-Ang University / www.cau.ac.kr

-  Ewha Womans University / www.ewha.ac.kr

-  Jeonbuk National University / www.jbnu.ac.kr

-  Kangwon National University / www.kangwon.ac.kr

-  Korea University / www.korea.ac.kr

-  Kyung Hee University (Seoul Campus / Global Campus) / www.khu.ac.kr

Quy trình xét tuyển:

- Thông báo chương trình học bổng HEAT thông qua cuộc họp ASEAN SOM-ED;

- Ứng viên chỉ được dự tuyển 01trong số trường đại học nêu trên. Nếu ứng viên nộp đơn dự tuyển hơn 01 trường sẽ bị loại;

- Vòng 1: Các trường đại học xét tuyển;

- Vòng 2: KCUE xét tuyển dựa trên kết quả của vòng 1 và cân nhắc quốc tịch của ứng viên;

- ASEAN SOM-ED nhận danh sách ứng viên trúng tuyển.

Tiêu chuẩn xét tuyển: Xét 02 yếu tố về năng lực học tập và sự đóng góp của ứng viên trong tương lai.

Thời hạn dự tuyển:

Cơ sở đào tạo

Thời hạn xét tuyển

Chung-Ang University

2020.3.31

Ewha Womans University

2020.3.16 ~ 3.27

Jeonbuk National University

2020.3.25 ~ 3.30

Kangwon National University

2020.3.24

Korea University

2020.3.09 ~ 3.20 (dự tuyển trực tuyến)

2020.3.09 ~ 3.27 (hồ sơ bản in)

Kyung Hee University

2020.3.02 ~3.20

Tài liệu tham khảo, liên hệ giải đáp thông tin và dự tuyểnKèm theo Thông báo này.

Ban Hợp tác quốc tế trân trọng thông báo đến cán bộ của Học viện quan tâm dự tuyển.

 

 

Nơi nhận:

- Các khoa;

- Lưu HTQT.

KT.TRƯỞNG BAN

 

Đã ký

 

Nguyễn Việt Long