\r\n  

\r\n

\r\n Thông báo hoãn ôn thi tuyển sinh đại học văn bằng 2 tiếng Anh

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Viện Đại học Mở Hà Nội thông báo do có lý do đột xuất Viện không tổ chức được lớp ôn thi tuyển sinh đại học văn bằng 2 tiếng Anh vào thứ 6 và chủ nhật tuần này như kế hoạch đã thông báo. Lịch ôn cụ thể Viện sẽ thông báo lại sau.

\r\n

\r\n Trân trọng kính báo.

\r\n