Thực hiện nhiệm vụ của Học viện và kế hoạch nghiệm thu các đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018 của Khoa Quản lý đất đai.

Sáng ngày 11/01/2019, Khoa Quản lý đất đai đã tổ chức nghiệm thu 07 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học với 2 tiểu ban. Tới dự buổi nghiệm thu có PGS.TS. Trần Trọng Phương - Phó Trưởng khoa và PGS.TS. Cao Việt Hà - Trưởng khoa, Chủ tịch hội đồng của 2 tiểu ban, các thầy cô trong hội đồng theo Quyết định của Giám đốc Học viện, các thầy cô hướng dẫn nhóm sinh viên, thành viên tham gia đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2018.

Các Hội đồng đã nghe và thảo luận 07 báo cáo khoa học. Các báo cáo được trình bày đều có ý tưởng nghiên cứu, gắn với thực tiễn trong sản xuất, thể hiện sự cố gắng của sinh viên trong nghiên cứu khoa học. Thành viên trong Hội đồng đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu khoa học của các nhóm sinh viên tham gia đề tài. Hội đồng và các thầy cô tham dự đã nhận xét, góp ý, chia sẻ với chủ nhiệm về nội dung, kết quả của các đề tài. Phần thảo luận của các nhóm báo cáo đã thực sự là một dịp tốt để sinh viên học hỏi, tích luỹ thêm nhiều kiến thức về chuyên môn để phục vụ công việc sau này. Dù khó khăn về kinh phí, thời gian dành cho nghiên cứu nhưng hội đồng đã ghi nhận những cố gắng của sinh viên nghiên cứu.

Các đề tài đã cơ bản hoàn thành đúng mục tiêu và nội dung trong thuyết minh được duyệt. Hướng nghiên cứu của các đề tài phù hợp với xu thế phát triển của ngành Quản lý Đất đai trong giai đoạn hội nhập, có ý nghĩa và khả năng ứng dụng cho các địa phương nơi đề tài triển khai nghiên cứu. Các đề tài NCKH của sinh viên ngành Quản lý đất đai góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, làm việc theo nhóm cho sinh viên của Khoa.

Sau hơn 3h làm việc khẩn trương và nghiêm túc, các báo cáo đã kết thúc thành công và tốt đẹp với kết quả nghiệm thu 6 nhóm đạt kết quả khá và 01 nhóm có kết quả đạt.

Một số hình ảnh tại báo cáo nghiệm thu đề tài sinh viên NCKH năm 2018 quang thi phuong (1)_new(1).jpg