Thông báo tuyển sinh
09:59 29/10/2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 như sau:
14:50 22/04/2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và theo định hướng ứng dụng đợt 2 năm 2019 như sau:
10:54 26/10/2018
Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và theo định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2019 như sau:
11:11 17/09/2018
Căn cứ Quy định chấm thi tuyển sinh của Học viện Nông nghiệp Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 3436/QĐ-HVN ngày 04/11/2015 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo:
16:33 23/10/2017
Được phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và theo định hướng ứng dụng đợt 1 năm 2018 như sau:
10:18 04/11/2016
Thực hiện nhiệm vụ nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, giảng viên Học viện, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các cán bộ, giảng viên có nguyện vọng học và thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS phục vụ trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và du học, Trung tâm Ngoại ngữ và Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo chương trình HỌC BỔNG IELTS dành cho cán bộ, giảng viên và con em.
06:27 29/05/2016
Căn cứ Quyết định số 769/QĐ-BGDĐT ngày 15/03/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Giao nhiệm vụ cho các cơ sở giáo dục đại học chủ trì tổ chức cụm thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với trường Đại học Hải Dương tổ chức kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2016 tại tỉnh Hải Dương (là 1 trong số 70

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap