Tuyển sinh
31/07/2017

Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo điểm trúng tuyển vào đại học đợt 1 năm 2017 tại Học viện đối với học sinh phổ thông, khu vực 3 như sau:

14:50 22/04/2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và theo định hướng ứng dụng đợt 2 năm 2019 như sau:
14:31 28/12/2018
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học, văn bằng 2 hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học năm 2019 như sau:
14:26 28/12/2018
Thực hiện Thông tư số 06/2017/TT-BGDĐT ngày 15/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học (VLVH) trình độ đại học (ĐH); Căn cứ Quyết định số 3348/QĐ-HVN ngày 17/8/2017 của Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) về việc ban hành Quy định Tuyển sinh và Đào tạo VLVH trình độ đại học tại Học viện, Học viện thông báo tuyển sinh ĐH hình thức

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap