Tuyển sinh
31/07/2017

Căn cứ Quy chế tuyển sinh hiện hành, Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo điểm trúng tuyển vào đại học đợt 1 năm 2017 tại Học viện đối với học sinh phổ thông, khu vực 3 như sau:

09:59 29/10/2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2020 như sau:
14:54 28/08/2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học, đại học văn bằng 2 hệ chính quy năm 2019 như sau:
14:50 22/04/2019
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu và theo định hướng ứng dụng đợt 2 năm 2019 như sau:
14:31 28/12/2018
Học viện Nông nghiệp Việt Nam (Học viện) thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học, văn bằng 2 hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học năm 2019 như sau:

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap