* Chủ trì và tham gia một số các chương trình và dự án nghiên cứu cấp Nhà nước và Quốc tế:

- Chương trình hợp tác nghiên cứu với CHLB Ðức: "Sử dụng đất bền vững và phát triển nông thôn vùng đồi núi Ðông Nam Á"

- Ðề tài cấp Nhà nước: "Sử dụng đất bền vững và phát triển nông thôn vùng đồi núi Bắc Việt Nam"

- Ðề tài hợp tác với JICA-Nhật Bản: "Nghiên cứu về phát triển nông nghiệp bền vững và tăng thu nhập cho nông hộ nông thôn Việt Nam"

* Chủ trì và tham gia các đề tài và chương trình nghiên cứu khoa học:

- Cấp Quốc tế: 07 chương trình và đề tài nghiên cứu

- Cấp Nhà nước: 01

- Cấp trường và địa phương: 05

* Tổ chức và tham gia hội nghị, hội thảo, trao đổi khoa học

- Tổ chức: 07 hội thảo và trao đổi khoa học

- Tham gia: 15 hội thảo, hội nghị trong nước và Quốc tế

- Ðã cử 07 đoàn cán bộ của Trung tâm và hàng chục cán bộ dự hội nghị, hội thảo Quốc tế và thực tập, nghiên cứu tại các nước trên thế giới.

* Trao đổi, đón tiếp các đoàn khách, chuyên gia Quốc tế

- Trên 25 Đoàn Giáo sư và cán bộ nghiên cứu của các nước (Đức, Italia, Nhật Bản…) đến hợp tác, hội thảo, phối hợp hiệu quả với Trung tâm.

- Thường xuyên có từ 02-08 cán bộ, NCS nước ngoài hợp tác với Trung tâm tại Việt Nam

* Chủ trì, thực hiện các đề tài dự án, chuyển giao KHKT ở các địa phương

Nhiều năm qua Trung tâm đã thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, các dự án chuyển giao vào thực tiễn sản xuất thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ trong nông nghiệp được các địa phương đánh giá cao như (Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Bình, Đắk Lắk…)

* Chủ trì, tổ chức các hoạt động tư vấn khoa học

• Tổ chức các chuyên đề tập huấn, thỉnh giảng chuyên ngành nhằm tạo điều kiện giao lưu giữa các chuyên gia, cán bộ nghiên cứu Việt Nam và Quốc tế với các cán bộ và sinh viên trong và ngoài trường.

• Tìm kiếm mọi cơ hội, điều kiện cho cán bộ cộng tác với Trung tâm tham gia các hội thảo, hội nghị, hoạt động nghiên cứu, tiếp cận thực tiễn với các chương trình nghiên cứu về phát triển nông nghiệp bền vững nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước.

• Trung tâm đặc biệt chú trọng đến các hoạt động tư vấn khoa học, tập huấn và tiếp cận với sản xuất thực tế, đến cộng đồng nông nghiệp để triển khai các mô hình sản xuất tiên tiến và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật đến tận nông dân.

• Xây dựng cơ sở vật chất tài liệu khoa học kỹ thuật cho Trung tâm, tạo điều kiện cho cán bộ của Trung tâm và bất kỳ khách của Trung tâm đến làm việc, hợp tác khoa học có đủ điều kiện làm việc va tham khảo tài liệu cho chương trình nghiên cứu phát triển nông nghiệp.

HVN

Học viện
Nông nghiệp Việt Nam

 

Địa chỉ: Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
ĐT: 84.024.62617586 - Fax: 84 024 62617586 / webmaster@vnua.edu.vn  | Sitemap