Đợt sinh hoạt Tuần sinh hoạt Công dân – sinh viên dành cho khoá cũ năm 2022 được Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức đúng dịp kỉ niệm 77 năm ngày khởi nghĩa tại Hà Nội. Cuộc khởi nghĩa ngày 19 tháng 8 năm 1945 là một sự kiện chính trị, xã hội lớn không chỉ đối với Thủ đô mà còn đối với cả nước. Những thông điệp của cuộc khời nghĩa này vẫn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, trong đó có sinh viên Học viện Nôn nghiệp Việt Nam và ý nghĩa của nó càng lớn hơn khi sinh viên các khoá của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham gia một chương trình chính trị - Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên năm 2022.

 

leftcenterrightdel
 

1. Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên các khoá sinh viên năm 2022

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thực hiện chương trình thường niên về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” trong các trường Đại học, Cao đẳng sư phạm năm học 2022 – 2023, thực hiện kế hoạch công tác năm học 2022-2023 của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên năm học 2022-2023 đã được phê duyệt, để thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho sinh viên (SV), Học viện Nông nghiệp Việt Nam triển khai “Tuần sinh hoạt công dân - SV năm học 2022 - 2023” đối với SV các khóa cũ với mục tiêu:

 Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân – sinh viên, trước hết là quyền lợi và trách nhiệm trong học tập bậc đại học nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo và rèn luyện đối với sinh viên; nắm được phương hướng nhiệm vụ năm học, chương trình, kế hoạch đào tạo và nhu cầu của xã hội; bước đầu có được các kiến thức, kỹ năng sống; hiểu biết về Học viện, yêu trường, yêu nghề. Chương trình Tuần sinh hoạt Công dân – Sinh viên đối với các khoá cũ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã được khai mạc vào sáng ngày 18/8/2022 và diễn ra trong vòng 10 ngày từ ngày 18/8 đến ngày 27/8.

leftcenterrightdel
 Chuyên đề Chính trị

Nội dung, chương trình dành cho sinh viên khoá giữa bao gồm các nội dung: Đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; Nội dung mới về đào tạo, công tác sinh viên, khởi nghiệp sinh viên; Kế hoạch năm học 2022-2023 của Khoa chuyên môn; Làm bài thu hoạch cá nhân.

leftcenterrightdel
 Nội dung về đào tạo, công tác sinh viên

Nội dung, chương trình dành cho sinh viên khoá cuối bao gồm các nội dung: Đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; Quy định về khóa luận tốt nghiệp, thực tập tốt nghiệp, thủ tục ra trường; Thị trường lao động, việc làm, kế hoạch của khoa; Làm bài thu hoạch cá nhân.

leftcenterrightdel
 Nội dung chương trình của Khoa chuyên môn

Các nội dung trong Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên dành cho sinh viên các khoá cũ sẽ giúp sinh viên nắm chắc được các kiến thức về các chương trình đào tạo, quy định về thực hành thực tập, từ đó giúp các em định hướng được nghề nghiệp, việc làm sau khi ra trường.

1. Và sự kết nối với tinh thần cuộc khởi nghĩa ngày 19 tháng 8 năm 1945 tại Hà Nội

leftcenterrightdel
 

Ngoài các nội dung nêu trên, một trong số các nội dung thể hiện trong một chuyên đề nổi bật đó là chuyên đề Chính trị - Pháp lý. Chuyên đề này năm nay cơ bản gồm các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”. Ngoài ra, các Nghị quyết tại các Hội nghị lần thứ Ba, lần thứ Tư và lần thứ Năm của Trung ương Đảng được truyền tải mạnh mẽ trong đợt sinh hoạt chính trị này đối với sinh viên các khoá của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Nội dung củ chủ đề chính trị đó nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của sinh viên trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thông tin đầy đủ, kịp thời đến sinh viên về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của ngành giáo dục, đồng thời thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và giáo dục chính trị đói với sinh viên. Trong đó sinh viên nhận thức rõ hơn về vai trò lãnh đạo của Đảng hiện nay cũng như trong quá khứ ba gồm cả sự thành công của cuộc khởi nghĩa ngày 19 thán 8 năm 1945 tại Hà Nội. Hiện nay các nội dung về chính trị ngày càng khó truyền tải đến lớp sinh viên, nhưng khi nó được diễn ra vào một thời điểm có ý nghĩa, nó sẽ truyền cảm hứng, sự xúc cảm đến với các bạn trẻ, đến với sinh viên Học viện nông nghiệp Việt Nam. Điều đó dẫn đến sự thấm nhuần về các nội dung và thông điệp chính trị của Tuần Sinh hoạt Công dân – Sinh viên. Nhận thức về vai trò lãnh đạo của Đảng, về công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kết hợp với nhận thức về đời sống chính trị của đất nước hiện tại cũng góp phần để sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhận thức rõ ràng hơn ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa diễn ra tại Hà Nội ngày 19 tháng 8 năm 1945 mà từ sự kiện có ý nghĩa này dẫn đến một cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công gắn với sự ra đời của Nhà nước Việt Nam mới, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, nay là Nhà nước CHXHCN Việt Nam, một nhà nước coi trong công tác giáo dục chính trị tư tường cho thế hệ trẻ, trong đó có sinh viên, các chủ nhân tương lai của Thủ đô và đất nước.

 

 Ban CTCT&CTSV