Phát triển Đảng viên là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tăng thêm sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng. Kết nạp nhiều sinh viên vào Ðảng góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên. Đây là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có tri thức chính trị, phục vụ tích cực nhiệm vụ, yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ hội nhập và phát triển của cuộc cách mạng 4.0 hiện nay.

 

Những sinh viên ưu tú trong Lễ kết nạp Đảng viên

Những sinh viên ưu tú trong Lễ kết nạp Đảng viên 

Tạo động lực để phấn đấu, rèn luyện 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam được thành lập ngày 12/10/1956 theo Nghị định số 53/NĐ-NL của Bộ Nông Lâm. Trải qua 63 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã đào tạo cho đất nước hơn 100.000 kỹ sư, cử nhân, hơn 10.000 thạc sỹ và trên 600 tiến sỹ. Học viện luôn quan tâm đến công tác đào tạo sinh viên theo hướng phát triển toàn diện, khẳng định công tác phát triển Đảng trong sinh viên đã góp phần hình thành sự phát triển của đơn vị và hình thành lớp đảng viên trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu đào tạo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

 

Công tác phát triển Đảng trong sinh viên góp phần hình thành lớp đảng viên trẻ chất lượng cao

Công tác phát triển Đảng trong sinh viên góp phần hình thành lớp đảng viên trẻ chất lượng cao 

Hằng năm, Ðảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam đều có nghị quyết chuyên đề, yêu cầu các đơn vị gắn việc thực hiện công tác phát triển đảng viên với nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Ðảng ủy xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên. Nghị quyết, kế hoạch về phát triển đảng trong sinh viên phải xác định rõ chỉ tiêu, thời hạn, biện pháp, phân công cụ thể đảng viên theo dõi, động viên, giúp đỡ cảm tình đảng.

Việc lựa chọn, giới thiệu sinh viên ưu tú xem xét kết nạp vào Ðảng tại Học viện được thực hiện nghiêm túc, dân chủ và công khai từ chi đoàn. Những tiêu chuẩn, quy trình kết nạp đảng viên được Ðảng ủy hướng dẫn, đưa vào nội dung học tập của tuần công dân đầu khóa, để các sinh viên đều nắm rõ và có ý thức tự rèn luyện, phấn đấu. Về điều kiện kết nạp đảng, ngoài những tiêu chuẩn về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, điểm trung bình chung học tập, điểm rèn luyện, sinh viên còn phải là nhân tố tích cực trong các hoạt động, phong trào của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Học viện, được chi đoàn lớp tín nhiệm. 

Từ năm 2015 đến nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam kết nạp được 407 quần chúng ưu tú, trong đó có 294 đảng viên là sinh viên. Riêng năm 2018, Học viện kết nạp được 78 đồng chí, trong đó có 59 sinh viên. Những sinh viên trở thành đảng viên đều khẳng định được vai trò tiên phong, gương mẫu, tác động tích cực đến quần chúng, góp phần xây dựng tổ chức đảng nơi công tác cũng như nơi cư trú.

 

Tuổi trẻ Học viện vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với những thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên tình nguyện

Tuổi trẻ Học viện vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ với những thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên tình nguyện

Phong trào hiến máu nhân đạo được sinh viên Học viện hào hứng tham gia

Phong trào hiến máu nhân đạo được sinh viên Học viện hào hứng tham gia

Ðảng ủy Học viện tổ chức nhiều buổi đối thoại, tọa đàm dành cho các đảng viên trẻ, đoàn viên của Học viện để bồi dưỡng tư tưởng, phẩm chất. Sinh viên được định hướng phấn đấu ngay từ năm thứ nhất với “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên”, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào, chương trình tiếp sức mùa thi, đóng góp quỹ vì người nghèo, phong trào hiến máu nhân đạo…

Tăng cường bồi dưỡng, tạo nguồn 

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức nên những năm gần đây, số lượng sinh viên Học viện tích cực phấn đấu vào Ðảng ngày càng nhiều, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học. Hầu hết đảng viên là sinh viên đều có việc làm phù hợp sau khi tốt nghiệp, thể hiện được vai trò đảng viên ở nơi công tác, khẳng định được uy tín và chất lượng đào tạo của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

Sinh viên tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp

Sinh viên tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới kết nạp 

Ðể đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển đảng viên là sinh viên, Đảng ủy đã và đang tiếp tục tập trung rà soát, tạo nguồn, bồi dưỡng, giáo dục đoàn viên ưu tú gắn với tạo động lực, khuyến khích, động viên sinh viên tích cực phấn đấu học tập, rèn luyện, thúc đẩy các phong trào thi đua của Học viện ngày càng hiệu quả. 

Thường xuyên tạo điều kiện để các thành viên cấp ủy và các đồng chí dự nguồn tham gia những lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về nhiệm vụ phát triển Đảng trong sinh viên. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, bảo đảm chi bộ thật sự là hạt nhân lãnh đạo. Mỗi đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Từng thành viên cấp ủy phải thường xuyên gần gũi kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để giúp đỡ và bồi dưỡng sinh viên trong học tập, rèn luyện cũng như trong các hoạt động phong trào. Mạnh dạn giao những khâu, những công việc khó, đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích để sinh viên rèn luyện bản lĩnh, nâng cao nhận thức, phát huy khả năng sáng tạo, xứng đáng là những “hạt giống” của Ðảng.

Lan Hương – TT QHCC&HTSV