LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Kèm theo Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm 2010 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Đình Thi                                  Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 14/2/1965                         Nơi sinh: Vũ Thư, Thái Bình         

Quê quán: Vũ Thư, Thái Bình                                Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: TS                                                 Năm, nước nhận học vị: 2010

Chức danh khoa học cao nhất:                               Năm bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó Trưởng ban Thanh tra

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Môi trường, Ban Thanh tra

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Môi trường, Học viện Nông nghiệp Việt Nam      

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0986 451 608         

Fax:                                                                      Email: ndthi@vnua.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy       

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông nghiệp I

Ngành học: Bảo vệ thực vật          

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 1989

Bằng đại học 2:                                                         Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

-         Thạc sĩ chuyên ngành: Bảo vệ thực vật                                            Năm cấp bằng: 1996

Nơi đào tạo: Đại học Nông nghiệp I

-         Thạc sĩ chuyên ngành: Hệ thống nông nghiệp                                  Năm cấp bằng: 2001

Nơi đào tạo: Học viện Công nghệ châu Á

-         Tiến sĩ chuyên ngành: Trồng trọt                                                     Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Đại học Nông nghiệp Hà Nội

-         Tên luận án: Nghiên cứu phát triển hệ thống cây trồng huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh

 

Mức độ sử dụng: Khá

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1989-2010

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu triển khai trong lĩnh vực trồng trọt

2010-nay

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Giảng viên Bộ môn Sinh thái Nông nghiệp-Khoa Môi trường

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

1

Xây dựng mô hình sản xuất dưa chuột, cà chua và ngô rau phục vụ chế biến tại Lục Nam-Bắc Giang

2008-2009

Cấp Bộ

- Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ.

- Biên bản họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ

Chủ trì

 

2

Xây dựng điểm trình diễn nghiên cứu áp dụng kỹ thuật tổng hợp về nông nghiệp Việt – Trung

2002-2006

Nhà nước

- Quyết định về việc ghi nhận kết quả đánh giá kết quả nghiên cứu nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư

- Trích thuyết minh nhiệm vụ hợp tác quốc tế về KHCN và môi trường: “Xây dựng điểm trình diễn nghiên cứu áp dụng kỹ thuật tổng hợp về nông nghiệp Việt – Trung”

Tham gia

 

2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

 

 

TT

Tên bài báo

Năm công bố

Tên tạp chí/số/trang

1

Innovations in the production and distribution of vegetables in Vietnam: Case study for Hanoi

2016

Đồng tác giả

International conference proceedings: Linkages and cooperation in agricultural production and marketing in the context of international economic integration, Faculty of Economics and Rural Development, VNUA,10th Sept, 2016

2

Sản xuất và tiêu thụ rau cho các thành phố lớn: Nghiên cứu điểm tại Hà Nội

 

2016

Đồng tác giả

An toàn thực phẩm nông sản: Một số hiểu biết về sản phẩm, hệ thống sản xuất phân phối và chính sách Nhà nước, NXB NN, 2016 (23-42)

3

Các tiêu chuẩn sản xuất rau an toàn tại Việt Nam

 

2016

Đồng tác giả

An toàn thực phẩm nông sản: Một số hiểu biết về sản phẩm, hệ thống sản xuất phân phối và chính sách Nhà nước, NXB NN, 2016 (79-102)

4

Kết quả nghiên cứu tuyển chọn một số giống dưa chuột phục vụ chế biến

2009

Đồng tác giả

Tạp chí Kinh tế sinh thái 33/2009 (51-55).

5

Kết quả nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất cà chua, dưa chuột và ngô rau phục vụ chế biến tại xã Đông Phú, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang,

2009

Đồng tác giả

Tạp chí Kinh tế sinh thái số 33/2009 (55-60).

 

6

Tạo vật liệu cho chọn tạo giống dưa lê chất lượng tại trường Đại học nông nghiệp Hà Nội,

2009

Đồng tác giả

Tạp chí Kinh tế sinh thái số 32/2009 (25-32).

7

Kết quả khảo nghiệm bí ngồi tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2005-2006,

2009

Đồng tác giả

Tạp chí Kinh tế sinh thái số 32/2009 (47-52)

8

Kết quả khảo nghiệm một số giống lúa tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình,

2009

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học và Phát triển số 5/2009 (628-636).

9

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ sản xuất hạt lại F1tổ hợp lúa lai hai dòng Việt Lai 24, vụ mùa 2004,

2006

Đồng tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 10/2006 (98-100).

10

Kết quả khảo nghiệm một số giống bí ngồi tại trường Đại học Nông nghiệp I, vụ xuân 2004,

2006

Đồng tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 9/2006 (106-107).

11

Kết quả khảo nghiệm giống dưa hấu mới tại trường Đại học Nông nghiệp I,

2006

Đồng tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 2/2006 (47-49).

12

Ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm phun GA3 đến năng suất tổ hợp Bắc Ưu 51-vụ xuân 2004,

2006

Đồng tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 2/2006 (101-103).

13

Tìm hiểu phương pháp gieo thẳng trong sản xuất hạt lại F1,

2005

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp số 5/2005 (385-390).

14

Kết quả xây dựng mô hình chuyển giao tiến bộ kỹ thuật sản xuất dưa hấu và bí ngồi tại Quảng Bình,

2004

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học kỹ thuật nông nghiệp số 5/2004 (385-390).

15

Kết quả khảo nghiệm 6 giống su lơ xanh của Nhật Bản năm 1992 tại Trại Thí nghiệm Thực tập,

2000

Đồng tác giả

Thông tin Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, số đặc san/2000 (22-25)

16

Kết quả nghiên cứu nâng cao năng suất và hiệu quả của sản xuất ngô rau (Baby corn) tại vùng Gia Lâm, Hà Nội vụ hè thu năm 1993,

2000

Đồng tác giả

Thông tin Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, số đặc san/2000 (34-40).

17

Kỹ thuật gieo trồng cây gốc ghép của cây ăn quả trong túi Polyetylen,

2000

Đồng tác giả

Thông tin Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, số đặc san/2000 (41-44).

18

Sử dụng EM Bokashi cho đậu tương, khoai tây và ngô ở đất bãi ven sông tại xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội,

2000

Đồng tác giả

Thông tin Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, số đặc san/2000 (72-77).

19

Nghiên cứu tác dụng của phân bón hữu cơ HN 2000 trên một số cây trồng

2000

Đồng tác giả

Thông tin Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, số đặc san/2000 (78-90).

20

Báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón Agri-Formula đối với một số cây trồng,

2000

Đồng tác giả

Thông tin Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, số đặc san/2000 (91-93).

21

Nghiên cứu quản lý tài nguyên nước tự nhiên trên cơ sở cộng đồng tại Hợp tác xã Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây,

2000

Đồng tác giả

Thông tin Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, số đặc san/2000 (94-105).

22

Hệ thống canh tác kết hợp khoai lang-sắn-lợn tại thôn Yên Sơn, xã Ba Vì, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây,

2000

Đồng tác giả

Thông tin Khoa học kỹ thuật nông nghiệp, số đặc san/2000 (111-116).

 

 

Xác nhận của cơ quan

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2016

Người khai kí tên

(Ghi rõ chức danh, học vị)

 

 

 

TS. Nguyễn Đình Thi