Hệ thống xếp hạng giáo dục đại học quốc tế UniRank™ vừa công bố Bảng xếp hạng 67 trường đại học có website nổi tiếng nhất tại Việt Nam năm 2019. 

Theo bảng xếp hạng UniRank năm 2019, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đứng thứ 5 trong số các cơ sở giáo dục đại học tại Việt Nam, tăng 18 bậc so với bảng xếp hạng công bố vào tháng 10/2018. 

Thứ hạng của Học viện Nông nghiệp Việt Nam tăng vượt bậc 

Ra đời từ năm 2005, UniRank là tổ chức đánh giá xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới dựa trên các thông tin của cơ sở giáo dục đó đo lường được trên mạng Internet. Khai thác cơ sở dữ liệu lớn (big data) được lưu trữ trên internet, phương thức đánh giá này cho phép ứng dụng các công cụ “lượng hóa”, đảm bảo mức độ trung lập, hạn chế tối thiểu các chỉ số “định tính” vốn là điểm yếu của nhiều bảng xếp hạng khác. Quan trọng hơn, UniRank chỉ khai thác dữ liệu độc lập từ internet thay vì dữ liệu do bản thân cơ sở giáo dục đại học cung cấp. 

Các trường được UniRank xếp hạng phải thỏa mãn các điều kiện sau: được cấp phép và/hoặc được công nhận kiểm định bởi tổ chức có liên quan đến giáo dục đại học hợp pháp của Việt Nam, cấp bằng đại học thời hạn đào tạo ít nhất bốn năm (bằng cử nhân) hoặc sau đại học (thạc sỹ hoặc tiến sỹ), thực hiện phương thức đào tạo trực tiếp (face to face learning). Đến nay, UniRank đã phân tích đánh giá hơn 13,000 cơ sở giáo dục đại học trên toàn thế giới; trở thành một trong các bảng xếp hạng có cơ sở dữ liệu lớn nhất trên thế giới. 

 

Phương thức đánh giá của UniRank dựa trên khai thác cơ sở dữ liệu lớn (big data) được lưu trữ trên internet 

Theo bảng xếp hạng các trường đại học Việt Nam do tổ chức uy tín hàng đầu thế giới UniRank công bố, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đứng vị trí thứ 5, điều này cho thấy mức độ ứng dụng hiệu quả công nghệ “số hóa” trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế... của Học viện bắt kịp “xu thế công nghệ 4.0” trên toàn thế giới.

Nhân dịp này, GS.TS Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện ghi nhận và biểu dương những đóng góp của tập thể lãnh đạo Học viện, lãnh đạo các khoa, ban và tương đương, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, cán bộ, viên chức, người lao động, người học trong việc đổi mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và công bố quốc tế; tăng cường truyền thông trên website/mạng xã hội của Học viện/đơn vị…

Xem bảng xếp hạng chi tiết tại website: https://www.4icu.org/vn/

Lan Hương – TT QHCC&HTSV