Năm 2017, Đảng bộ Học viện đã thành công trong nhiều lĩnh vực công tác. Về công tác chính trị tư tưởng, thời gian qua của Đảng bộ Học viện tiếp tục tập trung lãnh đạo ổn định tư tưởng, sự tin tưởng, chung sức đồng lòng của cán bộ viên chức, sinh viên trong toàn Học viện, tạo sự đoàn kết và phấn khởi, hoàn thành công tác tổ chức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện trong tình hình mới, trong điều kiện Học viện thực hiện thí điểm tự chủ giai đoạn 2015-2017. Công tác này được làm thường xuyên thông qua việc tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết TW; Tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ lớn; Tổ chức đối thoại với cán bộ viên chức và sinh viên. Công tác chính trị tư tưởng đã có tác dụng tích cực trong ổn định và phát triển của Học viện. Công tác lãnh đạo chỉ đạo, công tác chuyên môn đi vào nề nếp, mọi hoạt động của Học viện và các đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy thông qua các Nghị quyết thường kỳ của Đảng uỷ Học viện đã và đang được triển khai có kết quả tốt. Các chủ trương, giải pháp lãnh đạo Học viện đều có sự thống nhất và đồng thuận cao, do vậy mọi công việc được triển khai quyết liệt, đồng bộ, đều có hiệu quả tích cực.

 


Bước sang năm 2018, ngày 10/01, Đảng ủy Học viện đã tổ chức họp chuẩn bị cho Hội nghị Đảng ủy mở rộng, tiền đề cho Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng công tác năm 2018. Tại cuộc họp, bên cạnh việc đánh giá lại các hoạt động của Đảng bộ trong năm 2017 và rà soát các công tác chuẩn bị cho Hội nghị Đảng ủy mở rộng, Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Lan đã giao nhiệm vụ cho các Ban trong Đảng ủy, các đồng chí ủy viên và các chi bộ phải xây dựng các tiêu chí đánh giá hoạt động của mình và nghiêm túc thực hiện, triển khai một cách đồng bộ, linh hoạt; Xây dựng trang web của Đảng bộ Học viện cập nhật kịp thời các thông tin, chỉ đạo của Đảng ủy và Đảng bộ cấp trên.

Năm 2018, Đảng bộ Học viện sẽ tiếp tục củng cố và tăng cường sự lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng với hoạt động của Học viện nhằm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy cấp trên và các Nghị quyết, kế hoạch hoạt động của Đảng ủy Học viện trên các mặt công tác: công tác chính trị tư tưởng; công tác chuyên môn; công tác tổ chức, xây dựng Đảng; công tác văn phòng cấp ủy; công tác đoàn thể.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Đảng ủy Học viện nỗ lực phát huy thế mạnh, chỉ đạo đẩy mạnh tự chủ đại học, đẩy mạnh hợp tác sâu rộng trong và ngoài nước, tăng cường hợp tác liên kết, xã hội hoá và phục vụ xã hội, khắc phục tồn tại, khó khăn, chú trọng công tác tổ chức cán bộ, HTQT, công bố quốc tế, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, NCKH, chuyển giao công nghệ, phục vụ xã hội, tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động và phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018./.

Ban CTCT&CTSV