BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_________________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2021

 

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI

 

Nhân dịp năm mới 2021, thay mặt tập thể lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc Học viện, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Học viện, cán bộ, viên chức, người lao động cùng toàn thể nghiên cứu sinh, học viên và sinh viên lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Năm 2020, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, phức tạp với những biến động khó dự báo, chưa từng thấy trong lịch sử, đặc biệt là sự lan rộng của dịch Covid-19. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc Học viện; sự cố gắng không mệt mỏi, tận tụy, nỗ lực, đoàn kết, trách nhiệm cao của tập thể cán bộ, viên chức và người học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã khắc phục mọi khó khăn, bước đầu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Học viện lần thứ XXX đã đề ra; hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, xây dựng và quảng bá hình ảnh của Học viện đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của Học viện ở trong nước và quốc tế.

Năm 2021 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, kiên trì thực hiện những mục tiêu, giải pháp được xác định trong chiến lược phát triển Học viện đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, nhằm xây dựng và phát triển Học viện trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế xuất sắc trong khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp năm mới 2021, Đảng ủy, Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc Học viện tin tưởng rằng: cán bộ, viên chức, người lao động, người học sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, lao động, học tập với tinh thần trách nhiệm cao, chung sức, chung lòng vì mục tiêu chung của Học viện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020-2021, góp phần xây dựng và phát triển Học viện Nông nghiệp Việt Nam vươn tới tầm cao trong thời kỳ mới.

Kính chúc cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh Học viện dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công!

Chúc mừng năm mới - Thắng lợi mới!

TM. ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG HỌC VIỆN

BAN GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

GS.TS. Nguyễn Thị Lan