BỘ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

___________________

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

____________________

Hà Nội, ngày 01 tháng 01  năm 2019


 

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI

 

Nhân dịp năm mới 2019, Đảng ủy, Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam xin gửi tới toàn thể cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh cùng gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất.

Năm 2018, tập thể cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh Học viện đã nỗ lực, triển khai có hiệu quả các kế hoạch công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển và đạt được nhiều thành tích nổi bật. Chất lượng đào tạo được nâng cao, số lượng/chất lượng đề tài khoa học, dự án, bài báo quốc tế tăng mạnh, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại…Năm 2018, Học viện vinh dự đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về thăm và giao nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh Học viện.

Những dấu ấn đạt được là thành quả xứng đáng cho sự tận tâm và nhiệt huyết cống hiến của tất cả cán bộ, viên chức và sự cố gắng học tập, rèn luyện của sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh.

Năm 2018 đã đi qua, năm 2019 đã đến, cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đang thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Học viện: kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019), 60 năm ngày Bác Hồ về thăm trường (24/5/1959-24/5/2019)... Trong khí thế mới của dân tộc và thời đại, Học viện Nông nghiệp Việt Nam bước vào năm 2019 với nhiều thời cơ mới trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, phát triển đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất, đặc biệt là tập trung triển khai có hiệu quả dự án “Tăng cường năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học” do WB tài trợ.

Bước sang năm 2019 – năm bản lề có ý nghĩa quyết định đối với thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 – 2020), Đảng ủy, Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc Học viện tin tưởng rằng: cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh sẽ “Đoàn kết chặt chẽ, cố gắng không ngừng, để tiến bộ mãi”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của BCH Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kính chúc cán bộ, viên chức, sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh Học viện dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Chúc mừng năm mới - Thắng lợi mới!

 

TM. ĐẢNG ỦY, HỘI ĐỒNG HỌC VIỆN,

BAN GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc

GS.TS Nguyễn Thị Lan