Với mục tiêu hội nhập hệ thống Scopus và ISI, Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam đã ra mắt Tạp chí phiên bản tiếng Anh với tên gọi Vietnam Journal of Agricultural Sciences (VJAS). Tạp chí có số ISSN 2588 – 1299.

Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (KHNNVN) tiền thân là Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp, Khoa học và Phát triển, được cấp giấy phép xuất bản năm 2003, có số ISSN 1859 - 0004 từ năm 2006. Tạp chí không ngừng phát triển và đã xuất bản được khoảng 2000 bài báo, mỗi năm 4 số sau đó tăng dần và từ năm 2016 là 12 số, với 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Tôn chỉ, mục đích của Tạp chí bao gồm: (i) Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, nông nghiệp và phát triển nông thôn; (ii) Công bố, giới thiệu các công trình nghiên cứu khoa học về nông nghiệp và PTNT phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu, giảng dạy của Học viện; và (iii) Thông tin các kết quả nghiên cứu khoa học về nông nghiệp và PTNT ở trong và ngoài nước.

Để phục vụ mục đích hội nhập hệ thống Scopus và ISI, từ 2018, Tạp chí cho ra mắt bản Tiếng Anh với tên gọi Vietnam Journal of Agricultural Sciences (VJAS) có số ISSN 2588 – 1299. Số đầu tiên đã ra mắt vào quý II/2018. Tạp chí VJAS đăng tải các bài báo khoa học thuộc các lĩnh vực khoa học nông nghiệp và PTNT, và các bài tổng quan, tập trung vào các lĩnh vực: trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, thuỷ sản, cơ khí, điện, đất và phân bón, sinh thái và môi trường, bảo quản và chế biến nông sản, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, kinh tế và phát triển nông thôn, công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh nông nghiệp, xã hội học và phát triển cộng đồng.

Tạp chí VJAS được xuất bản theo tiêu chuẩn quốc tế, xuất bản bằng cả bản in và điện tử. Ban biên tập gồm những nhà khoa học có uy tín ở trong và ngoài nước. Mỗi bài báo được gửi 02 phản biện kín và được chuyên gia nước ngoài biên tập ngôn ngữ trước khi xuất bản. VJAS xuất bản 04 số/năm, mỗi số từ 8-10 bài.

Hy vọng, VJAS sẽ nhận được sự quan tâm, hợp tác, đóng góp ý kiến của các quý độc giả, các nhà khoa học trong và ngoài nước để chất lượng Tạp chí ngày càng được nâng cao. Đồng thời VJAS mong nhận được sự ủng hộ và tham gia gửi bài của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực liên quan.


Để xem Tạp chí VJAS, kính mời độc giả truy cập tại địa  chỉ https://vjas.vnua.edu.vn/index.php?journal=hvnn.

Địa chỉ liên hệ của Ban biên tập

Email: bttapchi@vnua.edu.vn

Số điện thoại: 024 62617714

Địa chỉ đăng ký tài khoản và gửi bài:

https://vjas.vnua.edu.vn/index.php?journal=index&page=login