Hướng tới ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội và bẩu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp diễn ra ngày 23 tháng 5 năm 2021, trân trọng giới thiệu Phần 2 bài – Những tấm gương nhà giáo Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đại biểu Quốc hội.

6. Nhà giáo Chu Văn Biên

Nhà giáo Chu Văn Biên – Bí thư Đảng ủy (1961-1963), Hiệu trưởng (1961-1967)

Nhà giáo Chu Văn Biên – Bí thư Đảng ủy (1961-1963), Hiệu trưởng (1961-1967)

Nhà giáo Chu Văn Biên sinh năm 1912 tại Nghệ An. Năm 1929 ông được giới thiệu và kết nạp vào Đông Dương Cộng sản Đảng tại Chi bộ trường Quốc học Vinh. Đầu năm 1930 thầy được bổ sung vào Xứ uỷ Trung Kỳ, phụ trách công tác tuyên truyền. Cuối năm 1931 ông bị bắt giam vào nhà lao Vinh với 7 năm tù khổ sai. Năm 1932, nhà giáo Chu Văn Biên bị đày đi nhà tù Lao Bảo. Năm 1943, thầy được trả tự do và cùng các cựu tù chính trị khác chuẩn bị khôi phục phong trào gây dựng cơ sở cách mạng. Năm 1945, ông được bầu làm Uỷ viên và được phân công chỉ đạo khởi nghĩa giành chính quyền ở Vinh, các huyện phía bắc Nghệ An và được bầu vào Uỷ ban cách mạng lâm thời tỉnh Nghệ An. Sau này thầy nắm giữ các vị trí công tác: Chính uỷ Mặt trận Bình-Trị-Thiên, Bí thư khu uỷ Liên khu 4, Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Thư ký Uỷ ban Khoa học Kỹ thuật, Thứ trưởng Bộ Nông lâm (nay là Bộ NN&PTNT), Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Nông nghiệp Trung ương, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước VNDCCH tại Ấn Độ, kiêm nhiệm Bangladesh và Sri Lanka. Nhà giáo Chu Văn Biên là đại biểu Quốc hội khóa 1. Thầy đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Tại Học viện Nông nông nghiệp Việt Nam, Nhà giáo Chu Văn Biên giữ cương vị Bí thư Đảng ủy trong các năm 1961-1963, Hiệu trưởng giai đoạn 1961-1967.

7. Nhà giáo Nguyễn Đăng

Nhà giáo Nguyễn Đăng sinh năm 1921 tại một tỉnh miền Đông Nam bộ - tỉnh Tây Ninh, mất năm 2008. Năm 1956 thầy được Chính phủ giao làm nhiệm vụ Trưởng Ban xây dựng và giữ cương vị là Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm (Học viện Nông nghiệp Việt Nam). Thầy Nguyễn Đăng từng giữ các chức vụ quan trọng trong Bộ máy nhà nước CHXHCNVN và các đoàn thể như: Thứ trưởng bộ Nông nghiệp, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phó chủ tịch Hội làm vườn Việt Nam.

 

Nhà giáo Nguyễn Đăng

Thầy là đại biểu Quốc hội 5 khóa trong 36 năm không liên tục: Khóa I đến khóa III (từ năm 1946 đến năm 1971) và khóa VI, khóa VII (từ năm 1976 đến năm 1987) và là Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và Ngân sách của Quốc hội. Với tư cách là một trong những người thầy đầu tiên và các đóng góp to lớn của mình, tên nhà giáo Nguyễn Đăng được đặt cho tên của Giảng đường Trung tâm của Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

 

8. Nhà giáo Nguyễn Tấn Gi Trọng

Nhà giáo Nguyễn Tấn Gi Trọng sinh năm 1913 tại tỉnh Nam bộ Tiền Giang. Giai đoạn 1940-1941, ông làm chủ nhiệm tờ báo Tin mới văn chương, tốt nghiệp bác sĩ y khoa và công tác tại Phòng Y tế thuộc Sở Hỏa xa Đông Dương. Năm 1945, thầy là Phó Cục trưởng Cục Quân y; năm 1946 giữ chức Tổng Giám đốc Nha thông tin tuyên truyền toàn quốc; năm 1950 giữ chức Chánh Văn phòng Ban Thường trực Quốc hội. Năm 1957, sau một thời gian công tác ở nước ngoài, nhà giáo Nguyễn Tấn Gi Trọng về công tác tại Đại học Y Hà Nội. Thập niên 1980, thầy làm việc tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ y tế. Bên cạnh công việc chuyên môn, ông là Đại biểu Quốc hội Việt Nam, kéo dài 30 năm liên tục. Thầy giữ các chức vụ ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội các khóa I, III, IV; Uỷ viên Thường vụ Ban chấp hành Trung ương Đảng Dân chủ Việt Nam; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thầy Nguyễn Tấn Gi Trọng là giảng viên Sinh lý động vật, thuộc 27 nhà giáo đầu tiên công tác tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Do những cống hiến trong sự nghiệp giáo dục và y tế, ông được tặng thưởng nhiều huân chương và danh hiệu Nhà giáo Nhân dân.

 

9. Nhà giáo Trần Hữu Dực

 

 

Nhà giáo Trần Hữu Dực

Nhà giáo Trần Hữu Dực sinh năm 1910, mất năm 1993, là người con của quê hương Quảng Trị; là một cựu chính khách Việt Nam - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại biểu Quốc hội suốt 35 năm từ khóa I đến khóa IV (năm 1947 đến năm 1982) và cũng là Đại biểu Quốc hội tới 35 năm, suốt từ Khóa I đến khóa VI (năm 1946 đến năm 1981). Trong bộ máy Nhà nước, thầy Trần Hữu Dực từng giữ các chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, Chủ nhiệm văn phòng Nông nghiệp Phủ Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Nông trường (nay là bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao... Thầy là Giám đốc Học viện Nông Lâm (Học viện Nông nghiệp Việt Nam) từ năm 1959 đến 1961, tuy nhiên lại là nhà giáo không gắn bó nhiều với Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

 

10. Nhà giáo Nguyễn Xiển

Nhà giáo Nguyễn Xiển sinh năm 1907 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Ông học tại Trường Đại học Toulouse (Pháp). Năm 1932, thầy về nước, không nhận làm quan ở Huế mà ra Hà Nội dạy học. Từ năm 1937 nhà giáo Nguyễn Xiển công tác trong ngành khí tượng thủy văn. Năm 1945, thầy giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Hành chính Bắc bộ kiêm Giám đốc Nha khí tượng. Năm 1946, ông được bầu làm Phó Tổng thư ký Đảng Xã hội Việt Nam. Từ đây thầy làm công tác khoa học giáo dục và trở thành một trong những người đầu tiên xây dựng ngành đại học Việt Nam. Năm 1955, nhà giáo Nguyễn Xiển làm Bộ trưởng Cứu tế xã hội. Từ năm 1960, ông là Giám đốc Nha Khí tượng Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban địa cầu quốc tế Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học kỹ thuật nhà nước. Nhà giáo Nguyễn Xiển là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa I, khóa II; đại biểu Quốc hội Việt Nam liên tục 46 năm từ khoá I đến khoá VIII, trong đó có 26 năm giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và Phó Chủ tịch Quốc hội. Thầy Nguyễn Xiển là giảng viên Khí tượng học, thuộc 27 nhà giáo đầu tiên công tác của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Do những công lao, đóng góp to lớn, nhà giáo Nguyễn Xiển được tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 năm 1996. Tên ông đã được đặt cho các tuyến đường tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng và cho nhiều công trình tại nhiều địa phương khác.

Một số dấu ấn đặc biệt của các nhà giáo Học viện Nông nghiệp Việt Nam là đại biểu Quốc hội

1. Năm nhà giáo là Hiệu trưởng/Giám đốc, đó là thầy Trần Hữu Dực, Chu Văn Biên, Lê Duy Thước và cả 02 nữ nhà giáo là cô Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Nhị Hường; 02 nhà giáo có cương vị Phó Hiệu trưởng/Phó Giám đốc đều là thầy giáo gồm thầy Nguyễn Đăng và thầy Lương Định Của; 01 nhà giáo là viện sĩ - thầy Vũ Tuyên Hoàng, 05 nhà giáo được phong hàm giáo sư là thầy Lương Định Của, Lê Duy Thước, Vũ Tuyên Hoàng và cả 02 nữ nhà giáo Nguyễn Thị Lan, Trần Thị Nhị Hường. Nhà giáo Nguyễn Thị Lan được phong hàm giáo sư đợt gần đây nhất - năm 2018 và là giáo sư trẻ nhất trong lịch sử Học viện Nông nghiệp Việt Nam và của ngành thú y; 03 nhà giáo được Chủ tịch nước tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân là thầy Nguyễn Tấn Gi Trọng, thầy Lê Duy Thước và cô Trần Thị Nhị Hường; 02 nhà giáo được tặng danh hiệu anh hùng là anh hùng lao động - thầy Lương Định Của; anh hùng thời kỳ đổi mới – thầy Vũ Tuyên Hoàng.   

2. Năm đại biểu tham gia Quốc hội từ khóa 01 - nhà giáo Nguyễn Xiển, Trần Hữu Dực, Nguyễn Tấn Gi Trọng, Nguyễn Đăng, Chu Văn Biên, 01 nhà giáo là đại biểu Quốc hội đương nhiệm – nhà giáo Nguyễn Thị Lan. Số năm là đại biểu Quốc hội nhiều nhất là nhà giáo Nguyễn Xiển – 46 năm liên tục; nhà giáo giữ chức vụ trong Đảng và Nhà nước cao nhất là thầy Trần Hữu Dực - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Phủ Thủ tướng, Chủ nhiệm văn phòng Nông nghiệp Phủ Thủ tướng, Bộ trưởng bộ Nông trường, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Chủ nhiệm Tổng Cục hậu cần Bộ Quốc phòng… thầy Nguyễn Xiển với các chức vụ Phó chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Cứu tế xã hội, Giám đốc Nha Khí tượng Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban địa cầu quốc tế Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban khoa học kỹ thuật nhà nước…

3. Nhà giáo nhận phần thưởng cao Quý nhất là thầy Trần Hữu Dực và thầy Nguyễn Xiển với Huân chương Sao vàng – Huân chương cao quý nhất của Nhà nước Việt Nam, và Huân chương Hồ Chí Minh; giải thưởng về khoa học và công nghệ cao nhất là thầy Lương Định Của, thầy Nguyễn Xiển - Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 01, thầy Vũ Tuyên Hoàng đợt 02, nhà giáo Nguyễn Thị Lan - Giải thưởng Kovalevskaia; Nhà giáo được ghi danh/vinh danh nhiều nhất là thầy Nguyễn Xiển với các tuyến đường phố tại các thành phố Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương khác; thầy Lương Định Của với 02 tuyến đường phố ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Thông tin – Thư viện của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và 01 giải thưởng của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nhiều địa phương khác cũng đã lấy tên của thầy đặt cho các trường học, tuyến đường phố… nhà giáo Trần Hữu Dực được thành phố Hà Nội đặt tên cho 01 tuyến phố tại quận Nam Từ Liêm.

                                                                                                          

 Ban CTCT&CTSV