BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Mẫu: 01-LLKH


LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Hán Thị Phương Nga

2. Năm sinh: 1984..................................................... 3. Nam/Nữ: Nữ

4. Học hàm:.............................................................. Năm được phong học hàm:.............................

    Học vị:  Thạc sĩ..................................................... Năm đạt học vị: 2008

5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên...................... Chức vụ:..........................................................

6. Địa chỉ nhà riêng: 1004 CT4A1 Bắc Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội

7. Điện thoại: CQ: ................................  ; NR:  ................................ ; Mobile: 01684888656

8. Fax: ...................................................................... Email: phuongngak6@gmail.com

9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân:

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Tên người Lãnh đạo: PGS. TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện

Điện thoại người Lãnh đạo: 04.626.177.55

Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Ngành/Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

ĐH KHTN Hà Nội

Hóa học/Hóa hữu cơ

2006

Thạc sỹ

ĐH KHTN Hà Nội

Hóa học/Hóa môi trường

2008

Tiến sỹ

ĐH KHTN Hà Nội

Hóa học/Hóa môi trường


Thực tập sinh khoa học
 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Địa chỉ Tổ chức

02/2009-09/2009

Nhân viên

Công ty TNHH Geoviet

Yên Hòa – Cầu giấy – Hà Nội

09/2009-05/2011

Nhân viên phòng Luật Sáng chế

Công ty TNHH Luật SHTT Lê&Lê

30 Bà Triệu – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Từ 2012 đến nay

Giảng viên

Bộ môn Hóa học, Khoa Môi trường , HV NNVN

Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

12. Các công trình công bố (liệt kê các công trình đã công bố)

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1

Removal of Basic Yellow 28 in textile wastewater by adsorption method using activated carbon

Đồng tác giả

Vietnam Journal of Chemistry (VAST), Vol. 47, No. 2A, pp. 464-468

2009

2

Nghiên cứu xử lý phẩm màu azo trong nước thải bằng phương pháp sinh học yếm khí với thiết bị UASB

nt

Tạp chí phân tích Hóa, Lý và Sinh học T.13(4), Tr 77-79

2008

3

Nghiên cứu hoạt tính chống oxi hóa của vỏ khoai lang trên mỡ lợn

nt

Tạp chí Hóa học, T.48 (4) , Tr 458-462

2010

4

, Effect of ammonium fluoride contents on the pore size of SBA-15 in direct synthesis

nt

VNU J. Sci. Technol, 30 (2014) 377-382

2014

5

Preliminary investigation of TiO2/Sepiolite catalytic ability in the decoloration of Rhodamine B

nt

Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ, Tập 4, số 4A, p 110-114

2015

6

Oxidative removal of rhodamine B over Ti-doped layered zinc hydroxide catalysts


nt

Journal of Environmental Chemical Engineering vol.4 (2016) p.4012–4020


2016

7

Decoloration of rhomdamine b aqueous solution over Ti- Zn hydroxide catalysts

nt

Vietnam Journal of Chemistry, 54(5e1,2): 375-379, 2016

2016

8

Characteristics and Rhodamine B Adsorption Ability of Modified Sepiolites

nt

VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 32, No. 4 (2016) 64-71

2016

9

Oxidative removal of rhodamine B over Ti-doped layered zinc hydroxide catalysts

nt

Journal of Environmental Chemical Engineering 4 (2016) 4012–4020 (ISSN: 2213-3437).

2016

10

Catalytic Activity of TiO2/Sepiolite in the Degradation of Rhodamine B aqueous solution

nt

VN Journal of Chemistry, 55 (2017) 183 -187 (ISSN: 0866-7144)

2017

11

Removal treatment of rhodamine B dye aqueous solution over TiO2/hydromagnesite catalysts

nt

VN Journal of Chemistry, 55 (5E1) (2017) 89-93 (ISSN: 0866-7144)

2017

12

Advanced Oxidation of rhodamine B with hydrogen peroxide over Zn-Cr layered double hydroxide catalysts

nt

Journal of Science: Advanced Materials and Devices, 2 (3) (2017) 317-325 (ISSN: 2468-2179).

2017


13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp (nếu có)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

12
14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

1
2

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)


16. Giải thưởng (nếu có)

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

12
17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có):

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Hà Nội., ngày 15 Tháng 03 năm 2018

 

Xác nhận của đơn vị

(ký tên, đóng dấu)

              Người khai

 

                   Hán Thị Phương Nga