Ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ Phản đế Việt Nam (tên gọi đầu tiên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập. 89 năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ngày càng phát triển, lớn mạnh. Phát huy truyền thống phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phụ nữ Việt Nam không ngừng vươn lên để khẳng định và phát huy mạnh mẽ vai trò, vị trí của mình, xứng đáng là phụ nữ Việt Nam “Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang” trong thời kỳ đổi mới.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu nữ tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III, tháng 9/1960

Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đại biểu nữ tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III, tháng 9/1960 

Phụ nữ Việt Nam vốn sinh ra trong một đất nước với nền văn minh nông nghiệp, dựa trên nền tảng nghề trồng lúa nước và thủ công nghiệp nên người phụ nữ đã trở thành lực lượng lao động chính. Bên cạnh đó, nước ta luôn bị kẻ thù xâm lược, đời sống nghèo khổ. Từ thực tế đó mà người phụ nữ Việt Nam là những chiến sĩ chống ngoại xâm kiên cường dũng cảm; là người lao động cần cù, sáng tạo, thông minh; là người giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc giữ gìn, phát triển bản sắc và tinh hoa văn hoá dân tộc; là những người mẹ dịu hiền, đảm đang, trung hậu đã sản sinh ra những thế hệ anh hùng của một dân tộc anh hùng. 

Ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ Phản đế Việt Nam chính thức được thành lập. Sự kiện lịch sử này thể hiện sâu sắc quan điểm của Đảng đối với vai trò của phụ nữ trong cách mạng, đối với tổ chức phụ nữ, đối với sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Từ nghị quyết đầu tiên về công tác vận động phụ nữ (tháng 10/1939) đến các nghị quyết của Đảng nói về công tác phụ nữ, các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ta đều gắn liền sự nghiệp giải phóng phụ nữ với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội, giải phóng loài người. Phụ nữ được coi là một tổ chức quần chúng của Đảng.

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở Việt Bắc, tháng 2/1949

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các cán bộ cơ quan Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ở Việt Bắc, tháng 2/1949 

Qua các thời kỳ, tổ chức phụ nữ đã có những tên gọi khác nhau phù hợp với nhiệm vụ cách mạng: Hội Phụ nữ Phản đế Việt Nam (20/10/1930); Đoàn Phụ nữ Cứu quốc (16/6/1941); Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1946). Với Đoàn Phụ nữ Cứu quốc làm nòng cốt, tháng 4/1950, Đoàn Phụ nữ Cứu quốc đã hợp nhất vào Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hội Phụ nữ Giải phóng (thành lập ngày 8/3/1961) ở miền Nam trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước, cũng hợp nhất vào Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tháng 6/1976. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được Đảng tổ chức và lãnh đạo để làm cách mạng và chăm lo quyền lợi cho phụ nữ Việt Nam, thực hiện nam nữ bình đẳng. 

Từ khi ra đời, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tập hợp rộng rãi các tầng lớp phụ nữ đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng phụ nữ theo đường lối của Đảng. Trải qua các giai đoạn cách mạng, phụ nữ Việt Nam luôn xứng đáng với lời khen ngợi của chủ tịch Hồ Chí Minh “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Nếu trong chiến tranh, phụ nữ Việt Nam chăm chỉ cấy cầy ở hậu phương hay hăng hái lên đường sánh vai cùng nam giới nơi tiền tuyến đánh giặc cứu nước, cứu dân thì lúc Tổ quốc thái bình, họ lại trở về với đời thường phát huy những phẩm chất cao quý vốn có của người phụ nữ. Đó là những mẹ hiền tần tảo nuôi con, là những người vợ đảm đang thủy chung, là những người con hiếu thảo với cha mẹ. 

Phải tự hào rằng trong mọi thời kỳ, người phụ nữ Việt Nam đều làm tròn bổn phận của mình do lịch sử giao phó, mặc dù phải chịu bao nỗi tủi nhục, đắng cay. Trong bất kì hoàn cảnh nào, tình thương của người mẹ vẫn tỏa sáng, làm dịu đi những nỗi đau của những mảnh đời bất hạnh. 

Qua 89 năm xây dựng và phát triển, vị trí của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong xã hội ngày càng được khẳng định. Phụ nữ đã là một phần không thể thiếu góp vào thành công của cách mạng Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự phát triển của xã hội, đất nước. 

TT QHCC&HTSV – Sưu tầm