Chiều ngày 08/01/2019, Đảng ủy Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Tham dự Hội nghị có PSG.TS. Nguyễn Viết Thông – Uỷ viên Thường trực Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, TS. Vũ Ngọc Huyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó trưởng khoa Lý luận Chính trị và Xã hội, GS.TS. Phạm Văn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Tất Thắng – Chủ tịch Công đoàn Học viện, ThS. Đỗ Thị Kim Hương – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện, Ủy viên BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, BCH Đoàn Thanh niên, BCH Hội sinh viên Học viện và toàn thể các đồng chí đảng viên.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, PSG.TS. Nguyễn Viết Thông đã giới thiệu tóm tắt những điểm mới, nhiệm vụ, giải pháp, nội dung cơ bản trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương Tám, gồm: Nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng; Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

PSG.TS. Nguyễn Viết Thông lên triển khai các nội dung

Phát biểu bế mạc Hội nghị, TS. Vũ Ngọc Huyên – Phó bí thư Thường trực Đảng ủy nhấn mạnh: Hội nghị Trung ương Tám diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khoá XII, là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đồng chí chỉ đạo Ban Tuyên giáo Đảng ủy, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, chi ủy các chi bộ và Đảng viên tích cực tuyên truyền những nội dung cơ bản của Nghị quyết tới cán bộ, viên chức, sinh viên trong Học viện và người dân nơi cư trú.

TS. Vũ Ngọc Huyên bế mạc Hội nghị 

Kết thúc Hội nghị, Đảng viên và ủy viên BCH các tổ chức đoàn thể sẽ viết bài thu hoạch học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Nội dung thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức về thực trạng (kết quả, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới về quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân. 

Hình ảnh tại Hội nghị 

Minh Tuân – TT QHCC&HTSV

Ảnh: Phúc Việt