Chiều ngày 24/5/2019, tại Hội trường A đã diễn ra Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019: “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do TS. Vũ Ngọc Huyên – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Trưởng khoa LLCT&XH chủ trì.

 

Toàn cảnh Hội nghị 

Tham dự Hội nghị có: PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung – Giảng viên cao cấp, Phó Tổng biên tập tạp chí Nghiên cứu Hồ Chí Minh, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, GS.TS. Phạm Văn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, TS. Nguyễn Tất Thắng – Chủ tịch Công đoàn Học viện, ThS. Đỗ Thị Kim Hương – Đảng ủy viên, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy, Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ Học viện, Thường trực Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Ban Chấp hành Hội Sinh viên và toàn thể đảng viên trong Học viện. 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân xuất phát từ những bài học lớn được rút ra từ chiều sâu của lịch sử như Nguyễn Trãi đã kết luận: Lật thuyền mới rõ dân như nước. Đồng thời là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lênin khi các nhà kinh điển khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng Nhân dân, Nhân dân đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp cách mạng. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng và kháng chiến thành công, đem lại giá trị lớn nhất là chế độ Dân chủ Cộng hòa. Từ đây, phạm trù “ý thức tôn trọng nhân dân” mới thật sự có ý nghĩa khoa học, cách mạng và nhân văn. Theo Hồ Chí Minh, người cách mạng “yêu nước” là phải “thương dân”, “trung với nước” là phải “hiếu với dân”

Tại Hội nghị, các học viên đã được đồng chí PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung truyền đạt những nội dung cơ bản tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân; Chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí còn đưa ra nhiều câu chuyện về Bác và dẫn chứng thực tế góp phần làm sáng tỏ việc học tập và làm theo Bác là yêu cầu tất yếu, tự thân và mỗi người cần có quyết tâm thực hiện. 

 

PGS.TS. Nguyễn Xuân Trung giới thiệu tới hội viên chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tôn trọng Nhân dân trước hết phải có thái độ đánh giá đúng vị trí, vai trò của Nhân dân. Người chỉ ra rằng: “Nếu không có Nhân dân thì Chính phủ không đủ lực lượng... Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Người còn cho rằng: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân, trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”, “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”… 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, TS. Vũ Ngọc Huyên hi vọng tập thể cán bộ, đảng viên trong Học viện sẽ gương mẫu trong thực hiện, tuyên truyền, học tập Bác về đức khiêm tốn, giản dị, tác phong sâu sát thực tế; làm việc với thái độ khách quan, công tâm và tiếp tục gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với việc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương.

 

TS. Vũ Ngọc Huyên phát biểu bế mạc Hội nghị

 

Lan Hương – TT QHCC&HTSV

Ảnh: Minh Tuân – TT QHCC&HTSV