Ngày 18/5/2022, Khoa Sư phạm & Ngoại ngữ đã tổ chức Seminar với chủ đề “Hoạt động giáo dục STEM ở trường THCS” do giảng viên ThS Bùi Thị Hải Yến – Bộ môn Phương pháp giáo dục trình bày.

leftcenterrightdel
 

Trong báo cáo, ThS. Bùi Thị Hải Yến đã trình bày một số cơ sở lý luận về vai trò của giáo dục STEM ở trường THCS, đặc điểm giáo dục STEM ở trường THCS và định hướng giáo dục STEM ở trường THCS.

leftcenterrightdel
 ThS. Bùi Thị Hải Yến trình bày kết quả nghiên cứu

 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng:

- Quan tâm đến giáo dục STEM ở trường THCS là định hướng của Đảng, Nhà nước và Bộ Giáo dục và đào tạo thông qua các chỉ thị, kế hoạch dạy học giáo dục STEM hàng năm và nội dung của chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

- Giáo dục STEM có vai trò quan trọng trong việc nâng cao cơ hội trải nghiệm thực tế và khơi dậy niềm yêu thích với những môn khoa học và công nghệ ở học sinh THCS.

- Đặc điểm của giáo dục STEM ở trường THCS hiện nay đang triển khai theo hướng tích hợp nội môn, tích hợp liên môn, các câu lạc bộ khoa học và các cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật. Các hình thức này được triển khai ở nhiều trường và trên nhiều tỉnh thành.

- Định hướng giáo dục STEM ở trường THCS được thể hiện qua khung chương trình giáo dục STEM đề xuất cho các lớp 6, 7, 8, 9, cũng như các giải pháp thúc đẩy giáo dục STEM ở trường THCS.

Dựa vào các kết quả nghiên cứu đã đưa ra một số kết luận:

Giáo dục STEM ở trường THCS là điều cần thiết và cần được đẩy mạnh vì những ý nghĩa của chương trình STEM mang lại cho học sinh. Trong những năm gần đây, rất nhiều trường THCS đã đẩy mạnh hoạt động giáo dục STEM đây là những tín hiệu đáng mừng trong giáo dục. Tuy nhiên, cần có tính hệ thống trong xây dựng khung chương trình giáo dục STEM để sử dụng trên cả nước và cần có sự đầu tư về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên để đảm bảo hoạt động giáo dục STEM mang lại hiệu quả và là yêu cầu cần đạt đối với học sinh THCS.

Nhóm Nghiên cứu mạnh

Ngôn ngữ học ứng dụng tiếng Anh