Ngày 18/5/2022, nhóm nghiên cứu mạnh Ngôn ngữ học đã đã tổ chức Seminar “Teaching English for children” với sự trình bày của ThS Phạm Thị Hạnh, giảng viên Bộ môn tiếng Anh cơ bản.

 

leftcenterrightdel
 

Trong buổi seminar, ThS. Phạm Thị Hạnh đã trình bày một số những điểm chính trong giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em như giúp trẻ phát triển một cách toàn diện, giúp trẻ học tiếng Anh một cách tự nhiên và nêu một số ví dụ cụ thể có thể áp dụng với các lớp dạy tiếng Anh cho trẻ em. Bài trình bày đi sâu vào 4 nội dung:

-    Cách tạo động lực cho trẻ em

-    Cơ hội để phát triển ngôn ngữ

-    Bối cảnh học tập

-    Bối cảnh phát triển ngôn ngữ

Bài trình bày nhấn mạnh đến nguyên tắc học ngôn ngữ thông qua nhiều kênh như các giác quan, các hoạt động và chuyển động. Theo nguyên tắc này người dạy cần phải bám sát vào mục tiêu ngôn ngữ để thiết kế các hoạt động đa dạng và phù hợp.

Tác giả cũng trình bày các nguyên tắc để tạo động lực cho trẻ em trong quá trình dạy học, nguyên tắc tạo ra các cơ hội để phát triển ngôn ngữ và nguyên tắc dạy ngôn ngữ thông qua các tình huống.

Trong bài trình bày, tác giả nêu các ví dụ cụ thể trong việc dạy tiếng Anh cho trẻ như dạy số đếm, màu sắc, hình dạng thông qua các khối xếp hình; dạy các bộ phận cơ thể, các bộ phận trang phục, các động từ thông qua việc thiết kế các trang phục; dạy các tính từ chỉ màu sắc, mùi, kích thước, độ dài ngắn thông qua các trò chơi với đất nặn.

leftcenterrightdel
 ThS. Phạm Thị Hạnh trình bày seminar

 

Bài seminar là kiến thức tổng quan trong phương pháp dạy tiếng Anh cho trẻ em. Tác giả đã chia sẻ những kinh nghiệm từ thực tế cá nhân trong dạy tiếng Anh cho trẻ em và kinh nghiệm dạy học phần Phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em trong chương trình đào tạo của ngành Ngôn ngữ Anh. Bài viết là tài liệu tham khảo hữu ích cho giảng viên và sinh viên để nâng cao hiệu quả trong phương pháp, kỹ năng giảng dạy và học tập. 

                                                                                     Nhóm Nghiên cứu mạnh

Ngôn ngữ học ứng dụng tiếng Anh