Trước thực trạng một bộ phận sinh viên đang bị tác động bởi lối sống thiếu lành mạnh, suy giảm giá trị đạo đức, văn hóa, các Nhà trường, Học viện đang đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó chú trọng chăm lo xây dựng môi trường học tập, rèn luyện tốt để góp phần bồi đắp các giá trị tốt đẹp cho đội ngũ trí thức tương lai của đất nước. Xác định vai trò của văn hóa học đường và sự cấp thiết phải xây dựng văn hóa học đường tại Học viện, ngày 10/01/2018, PGS.TS. Nguyễn Thị Lan – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã có cuộc họp với Đoàn Thanh niên Học viện để nghe trình bày về đề án nâng cao văn hóa học đường.

Tại cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Kim Hương – Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện đã trình bày đề án nâng cao văn hóa học đường, trong đó chỉ ra thực trạng văn hóa học đường tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, những nguyên nhân và giải pháp nâng cao văn hóa học đường của sinh viên Học viện. Đồng thời, đồng chí đã trình bày dự thảo quy định xây dựng nếp sống văn hóa học đường của sinh viên Học viện, những biện pháp, chế tài đối với sinh viên vi phạm.

 


Phát biểu chỉ đạo, Giám đốc Nguyễn Thị Lan yêu cầu Đoàn Thanh niên phải nghiên cứu thực tế, tham khảo ý kiến của cán bộ viên chức và sinh viên để hoàn thiện quy định văn hóa học đường, sớm đưa đề án vào thực tiễn. Đồng thời, cô chỉ đạo Đoàn Thanh niên cần đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền đến sinh viên quy định về văn hóa học đường; phối hợp với Ban CTCT&CTSV nghiên cứu xây dựng đề án tổ chức sinh hoạt lớp, sinh hoạt chi đoàn, các hoạt động cần thiết thực và hiệu quả. Bên cạnh việc trang bị cho sinh viên những nhận thức, hiểu biết tích cực, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên cần đẩy mạnh các phong trào sinh viên tình nguyện, các hoạt động rèn luyện đạo đức, lối sống cho sinh viên./.

Ban CTCT&CTSV – ĐTN Học viện