LÝ LỊCH KHOA HỌC

(Kèm theo Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm 2010 của

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

 

Họ và tên: ĐOÀN VĂN ĐIẾM                                 Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 12.04.1951                            Nơi sinh: Hải Phòng  

Quê quán: Vĩnh Bảo, Hải Phòng                                Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sỹ                                             Năm, nước nhận học vị: VN, 1995

Chức danh khoa học cao nhất: PGS                           Năm bổ nhiệm: 2007

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Nguyên Trưởng Bộ môn

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): BM Sinh thái NN, Khoa Môi trường

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: BM Sinh thái NN, khoa Môi trường, Học viện NNVN   

Điện thoại liên hệ:  CQ:                          NR:                           DĐ: 0916595375     

Fax:                                                                      Email: diemdoanvan@gmail.com

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

 

1.      Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy           

Nơi đào tạo: Trường Đại học nông nghiệp 1, Hà Nội

Ngành học: Trồng trọt                       

Nước đào tạo:  Việt Nam                                           Năm tốt nghiệp: 1978

Bằng đại học 2:                                                           Năm tốt nghiệp:

2.      Sau đại học

-          Thạc sĩ chuyên ngành:                                           Năm cấp bằng:

-          Thực tập sinh:       Khí tượng nông nghiệp           Năm cấp bằng: 1996

Nơi đào tạo: Israel

-          Tiến sĩ chuyên ngành: Trồng trọt                          Năm cấp bằng: 1995

Nơi đào tạo: Trường Đại học nông nghiệp 1, Hà Nội

-          Tên luận án: Xây dựng hệ thống canh tác phù hợp với điều kiện sinh thái huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Nga

2. Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: đọc & dịch

Mức độ sử dụng: đọc, nghe, dịch, viết

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1978 - 1996

BM Sinh thái NN, khoa Trồng trọt, Trường ĐHNNI, HN

Giảng viên

1996 - 2002

BM Sinh thái NN, khoa Trồng trọt, Trường ĐHNNI, HN

Giảng viên, Phó BM

2003 - 2006

BM Sinh thái NN, khoa Tài nguyên & MT, Trường ĐHNNI, HN

Giảng viên, Phó BM

2007 - 2012

BM Sinh thái NN, khoa Tài nguyên & MT, Trường ĐHNNI, HN

Giảng viên, Trưởng BM

2013 - nay

BM Sinh thái NN, khoa Môi Trường, Trường ĐHNNI, HN

Giảng viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu hệ thống canh tác hợp lý trên vùng đất đồi, gò, bạc màu huyện Sóc Sơn, Hà Nội

1993-1994

KN01-18

Nhà nước

Tham gia

3

Nghiên cứu hệ thống canh tác bền vững trên vùng đất đồi, gò, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị

1995-1997

Cấp Bộ

Bộ KH&CN

Tham gia

3

Tác động của điều kiện thời tiết, khí hậu đối với sản xuất lương thực (lúa, ngô) ở ngoại thành Hà Nội.

1999-2000

B99.32.38

cấp Bộ

Chủ nhiệm

4

Điều tra, đánh giá ảnh hưởng của điều kiện khí hËu tới sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số cây trồng chính ở ĐBSH

2001-2003

2001-32-35

cấp Bộ

Chủ nhiệm

5

Tác động của hạn hán khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp vụ đông xuân ở vùng TDBB Việt Nam.“

2004-2005

2004-32-71 cấp Bộ

Chủ nhiệm

6

Tác động của Biến đổi khí hậu và giải pháp ứng phó phục vụ Quy hoạch sử dung đất đến 2020 tại Nam Đàn, Nghệ An

2008

SEMLA

Tham gia

7

Đánh giá phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông lâm nghiệp và biện pháp giảm thiểu – Chủ trì

2010-2011

Dự án UNDP Việt Nam CBCC-MARD

Chủ trì

8

3. Nghiên cứu ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ nhằm phục hồi và phát triển các hệ sinh thái nông nghiệp đồng bằng sông Hồng (Mã số: ĐT 12)- Tham gia

2014-2016

Nông thôn mới

Tham gia

2.      Các công trình khoa học đã công bố 5 năm gần đây:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Tác động của Biến đổi khí hậu và giải pháp ứng phó phục vụ Quy hoạch sử dung đất đến 2020 tại Nam Đàn, Nghệ An

2009

TC Khoa học và Phát triển, ĐHNNHN số 1, Tập 7, tr 48-55

2

Đánh giá tình trạng hạn hán đối với cây trồng và biện pháp che phủ giữ ẩm chống hạn tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

2009

Proceeding, Hội thảo Đất, nước và dinh dưỡng trong hệ thống canh tác Việt Nam

3

Dự báo năng suất lúa do tác động của biến đổi khí hậu ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

2010

T/C Khoa học và Phát triển, số 6 tập 8

4

Bài giảng “Lâm nghiệp đại cương”, 160 trang

2010

NXBNN HN

5

Bài giảng “Nông Lâm kết hợp”, 160 trang

2010

NXBKHTN&CN, HN

6

Nghiên cứu xây dựng đường carbon cơ sở cho thảm cây bụi và dự tính lượng CO2 hấp thu trong sinh khối rừng trồng theo cơ chế phát triển sạch tại Bắc Phong, Cao Phong, Hòa Bình

2011

T/C Khoa học đất, số 37, Hội khoa học đất Việt Nam.

 

7

Nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong điều kiện khí hậu biến đổi. Trường hợp nghiên cứu về giống cây trồng tại Khoái Châu, Hưng Yên

2011

T/C Khoa học đất, số 37, Hội khoa học đất Việt Nam.

8

Giáo trình “Công nghệ sinh học xử lý môi trường”, 300 trang

2012

NXB LĐXH

9

Giáo trình “Tài nguyên thiên nhiên” 410 trang

2012

NXB ĐHNN, Hà Nội

10

“Kết quả nghiên cứu phân loại và đặc điểm chất lượng đất nông nghiệp tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng theo phương pháp FAO-UNESCO-WRB”

2013

TC NN&PTNT

11

Đánh giá dòng đào phai GL 2-2 ở một số điều kiện sinh thái ĐBSH & TDBB

2014

TC Khoa học và Phát triển, ĐHNNHN, số 2.2014, Trang 159-165

12

Kết quả chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2008-2013 và hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 tại huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng

2014

TC Khoa học và Phát triển, ĐHNNHN, Số 8. 1151,tập 12, 2014.

13

Giáo trình Khí tượng đại cương

2016

NXBĐHNN

14

Đánh giá hiệu quả giao rừng tự nhiên cho cộng đồng quản lý ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng trị

Đoàn Văn Điếm - Đồng tác giả

TC NN&PTNT, số…., 2016

                                                                                                                                            Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

                                                                                                                                                                    KÝ TÊN            

                                                          

                                                                                                                                                           ĐOÀN VĂN ĐIẾM