\r\n Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Nhà trường đã tổ chức lễ công bố các quyết định đặt tên một số công trình được thực hiện chào mừng sự kiện lớn này.

\r\n

\r\n Trong buổi lễ, Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã mời một số cán bộ nguyên là lãnh đạo Nhà trường qua các thời kỳ và cũng là những cựu sinh viên khóa 1 – Học viện Nông Lâm.

\r\n

\r\n Theo các quyết định của Hiệu trưởng Nhà trường, Quảng trường trước Nhà Hành chính sẽ có tên gọi chính thức là Quảng trường Bùi Huy Đáp; Trung tâm Thông tin – Thư viện được đặt tên là Thư viện Lương Định Của và Giảng đường Trung tâm là Giảng đường Nguyễn Đăng. Đây là những vị Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng đầu tiên, những người có nhiều công lao đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường.

\r\n

\r\n Tại Quảng trường Bùi Huy Đáp, Nhà trường đã dựng tượng đài vị  Hiệu trưởng đầu tiên của Học viện Nông Lâm (nay là Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội).

\r\n

\r\n Cũng nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường đồng thời tưởng nhớ đến lớp lớp thanh niên, sinh viên của Nhà trường theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc, lên đường nhập ngũ, hi sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, Nhà trường đã xây dựng tượng đài “Tiền tuyến gọi chúng tôi sẵn sàng” (đặt tại cạnh hồ sen – đối diện Giảng đường B). Công trình được xây dựng bắt nguồn từ đợt phát động sáng tác tượng đài nhằm tưởng niệm các thế hệ thanh niên Nhà trường đã từng “xếp bút nghiên lên đường cứu nước”.

\r\n

\r\n Công ty Tư vấn và Dịch vụ khoa học Nông nghiệp I cũng đã tiến hành xây dựng và khánh thành một trung tâm với nhiệm vụ chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật nông nghiệp (tại khu 310).

\r\n

\r\n Những công trình được xây dựng nhân dịp này thể hiện sự tri ân của cán bộ viên chức và sinh viên Nhà trường đối với thế hệ Nhà giáo, thế hệ sinh viên Nhà trường trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội; đồng thời đẩy mạnh việc mở rộng quy mô của các đơn vị trong trường.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Các công trình được xây dựng nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Trường

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Tượng đài Hiệu trưởng đầu tiên Bùi Huy Đáp được đặt trước Quảng trường mang tên ông

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Giảng đường trung tâm với tên gọi mới - Giảng đường Nguyễn Đăng

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Tượng đài "Tiền tuyến gọi, chúng tôi sẵn sàng"

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Trung tâm Thông tin Thư viện với tên gọi mới  - Thư viện Lương Định Của

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Công trình chào mừng kỷ niệm 55 năm thành lập trường của Công ty tư vấn và dịch vụ khoa học nông nghiệp I

\r\n