Ngày 23/5/2021, cùng với nhân dân cả nước, cán bộ, viên chức, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam nô nức, hân hoan đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức đủ tài vào cơ quan quyền lực của nhà nước.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Cương lĩnh chính trị và Nghị quyết Ðại hội XIII đã đề ra. Cuộc bầu cử là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày hội lớn của tất cả các dân tộc Việt Nam, ngày mà tất cả công dân Việt Nam đáp ứng các điều kiện luật định thực hiện quyền dân chủ của mình bằng cách bầu ra những đại biểu xứng đáng “vừa hồng, vừa chuyên” để đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cán bộ, viên chức, sinh viên thực hiện bầu cử tại 5 tổ: tổ bầu cử số 10, 11, 12, 13, 14. Trong đó:

- Tổ bầu cử số 10 (địa điểm: Khoa Cơ - Điện): gồm cử tri là sinh viên Khoa Cơ - Điện, Khoa Môi trường, Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Khoa Thủy sản.

- Tổ bầu cử số 11 (địa điểm: Giảng đường B): gồm cử tri là sinh viên Khoa Chăn nuôi, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Công nghệ Sinh học, Khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, Khoa Khoa học Xã hội.

- Tổ bầu cử số 12 (địa điểm: Khoa Nông học): gồm cử tri là sinh viên Khoa Công nghệ Thực phẩm, Khoa Quản lý Đất đai, Khoa Nông học.

- Tổ bầu cử số 13 (địa điểm: Giảng đường Nguyễn Đăng): gồm cử tri là sinh viên Khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh

- Tổ bầu cử số 14 (địa điểm: Giảng đường Nguyễn Đăng): gồm cử tri là sinh viên Khoa Thú y.

Ngay từ sáng sớm, các tổ bầu cử đã tiến hành khai mạc ngày hội với sự tham gia bà Nguyễn Thị Hương Trà - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Trâu Quỳ, TS. Vũ Ngọc Huyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, GS.TS. Phạm Văn Cường - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, PGS.TS. Phạm Bảo Dương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện, thành viên tổ bầu cử và cử tri Học viện.

leftcenterrightdel
 Tổ bầu cử số 13 khai mạc ngày hội
 

Phát biểu khai mạc ngày hội, PGS.TS. Đỗ Quang Giám - Tổ trưởng tổ bầu cử số 13 đã khẳng định vai trò, vị trí của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thầy căn dặn: các cử tri hãy nêu cao trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tiểu sử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp để sáng suốt lựa chọn đại biểu đủ đức, đủ tài vào cơ quan quyền lực của nhà nước.

leftcenterrightdel
PGS.TS. Đỗ Quang Giám – Tổ trưởng tổ bầu cử số 13 phát biểu khai mạc
PGS.TS. Đỗ Quang Giám – Tổ trưởng tổ bầu cử số 13 phát biểu khai mạc 
 

Sinh viên Hoàng Tuấn Thành - Cử tri khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn khẳng định: đây là lần đầu tiên tôi tham gia bầu cử nên thực sự tôi rất hồi hộp và phấn chấn. Trước ngày bầu cử, tôi đã nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật về bầu cử, lý lịch của các ứng viên và chủ động lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Tôi tin tưởng rằng: những ứng viên được lựa chọn sẽ thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

leftcenterrightdel
 Sinh viên Hoàng Tuấn Thành - Cử tri khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn phát biểu cảm nghĩ lần đầu tiên đi bầu cử
 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra từ 7h00 đến 19h00 ngày 23 tháng 5 năm 2021. Ban Tổ chức tin tưởng rằng: với sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc và sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội trong Học viện, cán bộ, viên chức, sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ sáng suốt lựa chọn các đại biểu ưu tú vào cơ quan quyền lực của nhà nước, góp phần vào thành công chung của Cuộc bầu cử.

Một số hình ảnh khác của Cuộc bầu cử

leftcenterrightdel
 Kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND thị trấn Trâu Quỳ, lãnh đạo Học viện, thành viên tổ bầu cử và cử tri
leftcenterrightdel
Niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND  thị trấn Trâu Quỳ, lãnh đạo Học viện, thành viên tổ bầu cử và cử tri
 Niêm phong hòm phiếu trước sự chứng kiến của lãnh đạo UBND  thị trấn Trâu Quỳ, lãnh đạo Học viện, thành viên tổ bầu cử và cử tri
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Sinh viên bỏ phiếu vào hòm phiếu
leftcenterrightdel
Thành viên tổ bầu cử đóng dấu đã bỏ phiếu vào thẻ cử tri 
 

Bài: Đỗ Thị Kim Hương – Bí thư Đoàn Thanh niên

Ảnh: Nguyễn Trung Đức, Hoàng Thị Hòa - TTHCC&HTSV