\r\n          Tiếp đón Bộ trưởng có PGS.TS. Trần Đức Viên cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu ; lãnh đạo các Phòng: HCTH, TC-KT, QT-TB, KHCN&HTQT; lãnh đạo các đơn vị: Viện nghiên cứu Lúa, TT nghiên cứu giống rau chất lượng cao, khoa Thú Y, khoa CN&NTTS, Dự án nhân giống Lợn chất lượng cao, Trung tâm bảo tồn nguồn gen cây trồng ...

\r\n

\r\n          Trong khuôn khổ buổi làm việc, Bộ trưởng đã đến thăm Viện nghiên cứu Lúa, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển nguồn gen cây trồng, Ruộng nghiên cứu giống cà chua chất lượng cao,  Viện Sinh học Nông nghiệp, Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học. …

\r\n

\r\n           Với thời gian làm việc ngắn nhưng Bộ trưởng Cao Đức Phát đã đưa ra nhiều ý kiến quan trọng giúp cho Nhà trường có những bước đi thích hợp trong nghiên cứu, sản xuất và chuyển giao công nghệ trong những năm tiếp theo, đặc biệt là đẩy mạnh sự hợp tác với các cơ quan thuộc Bộ NN&PTNT.

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n Một số hình ảnh

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Bộ trưởng Cao Đức Phát cùng đoàn công tác thăm cánh đồng lúa của trường

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Bộ trưởng Cao Đức Phát thăm Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học, Viện sinh học Nông nghiệp

\r\n

\r\n  

\r\n

\r\n

\r\n

\r\n Bộ trưởng Cao Đức Phát cùng đoàn công tác làm việc cùng lãnh đạo nhà trường