Ngày 11/01/2018, Ban Giám đốc đã có buổi làm việc với Ban KHCN về công tác quản lý hoạt động KHCN năm 2017 và xây dựng kế hoạch năm 2018.

Thay mặt Ban KHCN, TS. Lê Huỳnh Thanh Phương – Trưởng Ban KHCN báo cáo tóm tắt kết quả đạt được năm 2017 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 như sau:

1.  Đẩy mạnh hoạt động quảng bá kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của Học viện;

2.  Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của nhóm nghiên cứu mạnh;

3.  Hoàn thiện các mô hình KHCN gắn hoạt động NCKH với đào tạo và thăm quan;

4.  Nâng cao chất lượng quản lý các nhiệm vụ KHCN các cấp;

5.  Đẩy mạnh hoạt động liên kết với các doanh nghiệp và địa phương trong nghiên cứu khoa học;

6.  Xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức để phát huy tối đa hệ thống mạng lưới các trợ lý khoa học tại các đơn vị.

Giám đốc Nguyễn Thị Lan đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban KHCN trong năm 2017 (số lượng đề tài tăng, hợp tác với các địa phương và doanh nghiệp có nhiều triển vọng, số lượng các công trình công bố tăng...) và chỉ ra một số tồn tại cần phải khắc phục trong năm 2018 (công tác quản lý dịch vụ tư vấn chuyển giao KHCN, hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh…), cơ bản thông qua các kế hoạch mà Ban đề xuất.


Ban KHCN