Trong khuôn khổ nhiệm vụ khoa học Khai thác và phát triển nguồn gen cam Thanh Lân tại huyện đảo Cô Tô do Học viện Nông nghiệp Việt Nam chủ trì, từ ngày 15 – 17/12/2017, nhóm triển khai nhiệm vụ đã tiến hành tổ chức tập huấn kỹ thuật sản xuất, bảo tồn, khai thác và phát triển cam Thanh Lân cho hơn 100 người dân thuộc xã Thanh Lân, huyện Cô Tô. Các nội dung tập huấn gồm:

1. Kỹ thuật bảo tồn và phát triển giống cam

2. Kỹ thuật đốn tỉa và chăm sóc

3. Kỹ thuật nhân giống

4. Kỹ thuật bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại

5. Kỹ thuật trồng mới

Với phương pháp tập huấn có sự tham gia của người dân, kết thúc buổi tập huấn, người dân đã nắm bắt được các kỹ thuật. Đây là bước đầu để triển khai các nội dung của đề tài. Trong thời gian tới, cán bộ thực hiện đề tài sẽ triển khai kỹ thuật trên các vườn cam hiện có của người dân theo phương pháp cầm tay chỉ việc. Hy vọng trong thời gian tới, cam Thanh Lân sẽ đem lại nguồn thu cho người dân trên đảo, đặc biệt là phục vụ nhu cầu phát triển du lịch của huyện đảo.