Đây là nội dung được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Quốc Doanh nhấn mạnh trong buổi làm việc với Học viện Nông nghiệp Việt Nam sáng ngày 12/4. 

Nhằm mục đích đánh giá lại tình trạng nghiên cứu và sử dụng đất, xử lý các vấn đề liên quan đến môi trường trong lĩnh vực nông hóa, thổ nhưỡng và môi trường hiện nay, từ đó đề xuất, kiến nghị theo hướng hiệu quả và đổi mới trong cách nghĩ, cách làm, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cùng đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã cùng trao đổi thẳng thắn, nghiêm túc với các lãnh đạo, cán bộ của Học viện. Giám đốc Học viện Nguyễn Thị Lan cùng Hội đồng Học viện, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban chức năng, các khoa chuyên môn đã tham gia tiếp đón và làm việc với đoàn.

Tại buổi làm việc, trưởng khoa Quản lý đất đai và khoa Môi trường đã trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả cũng như bối cảnh hiện nay của ngành Nông hóa, Thổ nhưỡng và Môi trường. Nhiều vấn đề mang tính cấp thiết được đưa ra cũng như kiến nghị liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực cả về chất lẫn về lượng; kinh phí thực hiện các dự án, đề tài nghiên cứu; cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ các hoạt động chuyên môn... Trước các ý kiến đề xuất của Học viện, đại diện các Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Viện Thổ nhưỡng, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam đã trả lời trên tinh thần sẵn sàng phối hợp trong việc tìm và phát triển các dự án liên quan đến nghiên cứu căn bản về đất, giải quyết các khó khăn, phức tạp trong việc sử dụng đất, xử lý môi trường chăn nuôi phục vụ sản xuất tập trung vào việc sản xuất phân bón hữu cơ; ứng dụng GIS...; Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quốc Doanh khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho Học viện trong việc nghiên cứu căn bản về đất, xử lý môi trường trước thực trạng hiện nay. Bộ sẽ có văn bản chính thức, giao cho các Cục, Vụ, Viện liên quan trong việc phối hợp chặt chẽ với Học viện nghiên cứu, giải quyết các vấn đề như: phương thức xử lý rác thải ô nhiễm môi trường, sử dụng hiệu quả phân hữu cơ, rà soát và nghiên cứu phục hồi đất tại Tây Nguyên, thúc đẩy GIS, viễn thám trong việc quản lý và sử dụng lý đất; hình thành đề tài môi trường nông thôn gắn liền với thể chế; công tác tuyển sinh... Bên cạnh đó, Học viện tiếp tục tăng cường hợp tác, tiếp cận các địa phương xem họ đang thiếu gì, nhất là nguồn nhân lực phục vụ tái cơ cấu ngành để có kế hoạch đào tạo. 

Thứ trưởng đề nghị các Vụ sẽ chủ trì các buổi làm việc trong thời gian tới với từng đầu mối của Học viện để có kế hoạch đặt hàng nghiên cứu, đào tạo tại các ngành của Học viện nhằm phục vụ tốt nhất chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp. 

Cảm ơn những chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh cùng những ý kiến đóng góp của các nhà khoa học cũng như lãnh đạo các Vụ, Viện thuộc Bộ, Giám đốc Học viện Nguyễn Thị Lan mong muốn cơ quan chủ quản sẽ có những định hướng và hỗ trợ Học viện giải quyết được các vấn đề cấp bách không chỉ riêng với lĩnh vực nông hóa, thổ nhưỡng và môi trường mà còn các ngành khác trong Học viện, nhất là với những ngành đang đứng trước thực trạng chung về tuyển sinh như hiện nay. Bởi để giải quyết được vấn đề, đây sẽ là công việc chung cần phải có sự gắn kết chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Bộ, cùng trao đổi và hợp tác để tìm ra hướng đi đúng đắn, thúc đẩy sự phát triển.

Tổ TT&QHCC