Ngày 22/01/2018, tại Thư viện Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Nhóm nghiên cứu mạnh về Nông nghiệp hữu cơ (Nhóm NCM về NNHC) và Trung tâm Nông nghiệp Hữu cơ (Trung tâm NNHC), Khoa Nông học đã tổ chức Semenar khoa học với chủ đề “Ứng dụng Vi sinh vật trong nông nghiệp và nông nghiệp hữu cơ”.

Tham dự Seminar có: GS.TS. Phạm Văn Ty, chuyên gia hàng đầu về vi sinh vật, Hội sinh học Việt Nam; GS.TS. Phạm Tiến Dũng – Trưởng nhóm NCM về NNHC, Khoa Nông học; cùng các thầy cô trong nhóm NCM về NNHC, các doanh nghiệp tham gia sản xuất sản phẩm hữu cơ, trạm bảo vệ thực vật Bắc Giang và sinh viên của khoa Nông học. 

Tại Seminar, GS.TS. Phạm Văn Ty đã trao đổi, chia sẻ một số nội dung chính như: Vai trò của vi sinh vật trong cuộc sống nói chung, trong nông nghiệp và nông nghiệp hữu cơ nói riêng; Nguồn gốc xuất hiện một số chế phẩm vi sinh vật đang có mặt tại Việt Nam; Tác dụng và hiệu quả của một số chế phẩm vi sinh phổ biến trên cam, bưởi, rau; Tác dụng của chế phẩm Emunive trong việc xử lý phân lợn, gà thành phân bón hữu cơ; Tác dụng của Emunive trong xử lý môi trường; Giới thiệu một số chế phẩm phòng, trừ bệnh cho cây trồng. 

Phần trao đổi, thảo luận có nhiều ý kiến hỏi và trả lời của Giáo sư Phạm Văn Ty

-   Hỏi: Cách phân biệt một chế phẩm vi sinh vật tốt? Trả lời: Thật là khó, cần phải có thử nghiệm, đánh giá qua thực tế.

-   Hỏi: Thời gian để một chế phẩm vi sinh duy trì hoạt tính? Trả lời: Xuất phát từ cách sản xuất, nếu sản xuất từ bào tử thì có thể để rất lâu.

-   Hỏi: Tác dụng, cơ chế của nấm xanh? Trả lời: có thể diệt được nhiều loại côn trùng, do bào tử xâm nhập vào kẽ đốt của sâu non, nhộng, mọc thành nấm và phá hủy cơ thể côn trùng.

-   Hỏi: Cách phòng trừ vius? Trả lời: Tốt nhất là luân canh, nhổ bỏ cây bị bệnh để không có môi trường tốt cho vius hoạt động tiếp vì vius có cơ chế: Ký sinh nội bào bắt buộc.

-   Hỏi: Làm thế nào để đăng ký sản xuất một chế phẩm vi sinh và thương mại? Trả lời: Bộ nông nghiệp và PTNT cần thay đổi cách đánh giá, công nhận chế phẩm vi sinh.      

Một số hình ảnh tại Hội thảo 

GS.TS.  Phạm Văn Ty trình bày tại seminar

Anh Nguyễn Bạch Xuyến – Hợp tác xã Làng Gióng phát biểu thảo luận tại seminar

PGS. TS. Nguyễn Ích Tân trao đổi tại buổi seminar

Thành viên tham dự seminar thảo luận với GS.TS. Phạm Văn Ty

Phạm Tiến Dũng – Khoa Nông học