Nhà thơ Hoàng Trung Thông đã từng viết “Bàn tay ta làm lên tất cả. Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Hình ảnh đó, thành công đó đã được hiện thực hóa trên dải cát trắng cằn khô các huyện Gio Lĩnh, Vĩnh Linh của tỉnh Quảng Trị. Để có sự thành công đó là sự kết hợp giữa sự cần cù, kiên cường của người dân Quảng Trị nói chung và người dân Vĩnh Linh, Gio Linh, sự hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND Tỉnh Quảng Trị, sự tư vấn kỹ thuật theo phương pháp cầm tay chỉ việc của Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao.


Ngày 23 – 25/4/2018 đoàn cán bộ của Học viện Nông nghiệp Việt Nam do TS.Lê Huỳnh Thanh Phương làm trưởng đoàn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng trị đã kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện mô hình trồng dứa trên đất cát tại các xã Trung Giang huyện Gio Linh, Vĩnh Tú và Vĩnh Thái của huyện Vĩnh Linh. Kết quả cho thấy sau 1 năm trồng, cây sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ sống cao, đảm bảo yêu cầu mật độ, tỷ lệ ra hoa sinh lý chiếm từ 35% (Vĩnh Tú)- 50% (Trung Giang, Vĩnh Thái), năng suất dự kiến 20-27 tấn/ha. Theo đánh giá của đại diện Chi cục Bảo vệ thực vật – Trồng trọt tỉnh, nếu tiếp tục xử lý cho ra hoa số cây còn lại thì năng suất trồng dứa trên đất cát không thua kém nhiều so với trồng trên các vùng đất thuận lợi khác.

Kết quả thành công bước đầu của mô hình không những khẳng định sự thành công trong mô hình liên kết 4 nhà trong sản xuất nông nghiệp mà còn cung cấp cho các nhà quản lý, các nhà khoa học những cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để có thể nhân rộng mô hình ra các vùng đất cát có điều kiện tương tự như Vĩnh Linh, Gio Linh của tỉnh Quảng Trị nói riêng và các vùng đất cát ven biển nói chung.

Ban Khoa học và Công nghệ