leftcenterrightdel
 

Ngày 25 tháng 3 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã tổ chức nghiệm thu đề "Nghiên cứu chọn lọc dòng gà Mía có khả năng sinh trưởng cao bằng công nghệ sinh học phân tử" mã số 01C-06/620-020164 do PGS.TS. Phạm Kim Đăng – Trưởng khoa Chăn nuôi, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam làm chủ nhiệm. Đề tài đã được thực hiện với sự phối hợp của Phòng Kinh tế thị xã Sơn Tây, Công ty Hadico và Hội chăn nuôi - tiêu thụ gà Mía Sơn Tây trong 3,5 năm (từ tháng 01/2016 đến tháng 6/2019).

Đến dự buổi đánh giá tổng kết ngoài các thành viên hội đồng còn có PGS. TS. Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội; ông Phùng Huy Vinh - Trưởng phòng Kinh tế huyện Sơn Tây; ông Nguyễn Duy Vụ - Giám đốc xí nghiệp chăn nuôi gia cầm; đại diện Hội chăn nuôi cùng các chuyên viên Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội.

leftcenterrightdel
PGS.TS. Phạm Kim Đăng - Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu cảm ơn các đơn vị phối hợp và hội đồng đánh giá
 PGS.TS. Phạm Kim Đăng - Chủ nhiệm đề tài thay mặt nhóm nghiên cứu cảm ơn các đơn vị phối hợp và hội đồng đánh giá
 

Mục tiêu của đề tài là chọn được dòng gà Mía trống mang gen sinh trưởng nhanh, tạo được đàn gà Mía sản xuất và hoàn thiện quy trình chăn nuôi gà Mía, phục vụ cho công tác chuyển giao công nghệ phục vụ nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế cho người chăn nuôi.

Chọn lọc bằng công nghệ sinh học phân tử là hướng đi mới, mang lại hiệu quả nhanh chóng và tiến bộ di truyền cao hơn so với phương pháp chọn lọc truyền thống theo kiểu hình. Sau hơn ba năm thực hiện, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành các nội dung theo đúng đặt hàng và tạo ra nhiều sản phẩm đáng ghi nhận: đàn gà Mía giống gốc, đàn gà Mía sản xuất có kiểu gen sinh trưởng nhanh, 03 mô hình chăn nuôi 500 con/hộ, tiêu chuẩn cơ sở cho gà Mía, các quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc gà Mía. Ngoài ra, kết quả của đề tài được công bố ở 02 bài báo khoa học chuyên ngành có uy tín, trong đó có 01 bài báo quốc tế có chỉ số ISI, đào tạo được 5 sinh viên, 01 thạc sĩ và hỗ trợ 01 nghiên cứu sinh.

leftcenterrightdel
PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo nghiệm thu
PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn thay mặt nhóm nghiên cứu trình bày báo cáo nghiệm thu 

Kết thúc hội nghị, hội đồng nghiệm thu đánh giá rất cao sự cố gắng của nhóm nghiên cứu đồng thời ấn tượng với các sản phẩm rất có giá trị của đề tài và kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cùng các đơn vị phối hợp hỗ trợ đơn vị tiếp quản và phát triển đàn giống quý mới tạo ra.

Trước đó, hội đồng đánh giá trực tiếp tham quan và đánh giá sản phẩm đàn gà giống đang được nuôi giữ tại cơ sở chăn nuôi gà Mía thuộc công ty Hadico, Sơn Tây chính là nơi triển khai nghiên cứu.

leftcenterrightdel
PGS.TS. Phạm Kim Đăng và PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn giới thiệu sản phẩm của đề tài
 PGS.TS. Phạm Kim Đăng và PGS.TS. Bùi Hữu Đoàn giới thiệu sản phẩm của đề tài

 

Khoa Chăn nuôi