Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (African swine fever- ASF) là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã và đang gây thiệt hại lớn về kinh tế đối với ngành chăn nuôi lợn trên thế giới. Virus Dịch tả lợn Châu Phi là một virus DNA sợi kép có vỏ bọc được phân loại vào họ Asfarviridae.

Kết quả nghiên cứu bước đầu của Phòng thí nghiệm Trọng điểm Công nghệ sinh học Thú y, Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam như sau: Đã phát hiện chẩn đoán được mẫu lợn dương tính với virus Dịch tả lợn Châu Phi trên ổ dịch tại Hưng Yên và Thái Bình bằng phương pháp PCR và Realtime PCR; Đã giải trình tự gien P54 và P72 của chủng virus Dịch tả lợn Châu Phi đang gây bệnh tại Hưng Yên và Thái Bình. Kết quả giải trình tự gien cho thấy, tương đồng về nucleotide và axit amin của hai gien này với chủng virus Dịch tả lợn Châu Phi đang lưu hành tại Trung Quốc là 100% (Chủng virus Dịch tả Lợn Châu Phi phân lập tại Hưng Yên và Thái Bình giống nhau 100% và giống với Chủng virus Dịch tả lợn Châu Phi gây bệnh tại Trung Quốc).

Hiện nay các nhà khoa học của Khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đang tiếp tục nghiên cứu sâu và toàn diện về virus Dịch tả lợn Châu Phi để sớm có kết quả phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Kết quả chẩn đoán Dịch tả lợn Châu Phi bằng kỹ thuật PCR 

(mẫu 1: kích thước sản phẩm 656bp, mẫu 2: kích thước sản phẩm 276bp) 

Hình ảnh minh họa Kết quả chẩn đoán Dịch tả lợn Châu Phi bằng kỹ thuật RealtimePCR (mẫu 1 ct=18, mẫu 2 ct=16)

Kết quả so sánh trình tự gien virus Dịch tả lợn Châu Phi phân lập thực địa với chủng Trung Quốc

Khoa Thú y