Ngày 05/6/2019, tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã diễn ra buổi Hội thảo Tham vấn kết quả điều tra về tài nguyên đất, nước, lâm nghiệp, nông lâm kết hợp, trồng trọt, chăn nuôi thú y và tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị tại Tây Nguyên do GS.TS. Trần Đức Viên – Chủ tịch Hội đồng Học viện chủ trì.

 

Toàn cảnh Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo 

Hội thảo được chia thành 3 chủ đề: Tham vấn kết quả điều tra về tổ chức liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; Tham vấn kết quả điều tra về tài nguyên đất, nước, lâm nghiệp, nông lâm kết hợp, trồng trọt; Tham vấn kết quả điều tra trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, thủy sản.

 

GS.TS. Trần Đức Viên – Chủ tịch Hội đồng Học viện phát biểu khai mạc Hội thảo

GS.TS. Trần Đức Viên – Chủ tịch Hội đồng Học viện phát biểu khai mạc Hội thảo 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, GS.TS. Trần Đức Viên nhấn mạnh: Tây Nguyên là một trong những vùng có tiềm năng lớn trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, với diện tích lớn đất đỏ bazan, phù hợp với những cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao như cà phê, ca cao, hồ tiêu, các loại rau hoa quả, và cũng là một trong những vùng có tiềm năng lớn nhất Việt Nam về việc phát triển nông nghiệp hàng hóa. Do đó, đề tài “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị gia tăng tại Tây Nguyên” là một đề tài có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn, góp phần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, kinh tế nơi đây.

 

Các chuyên gia, nhà khoa học trình bày ý kiến, thảo luận tại Hội thảo

Các chuyên gia, nhà khoa học trình bày ý kiến, thảo luận tại Hội thảo 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã lắng nghe các bài tham luận, những ý kiến trao đổi, thảo luận của các chuyên gia, các nhà khoa học về những kết quả bước đầu của đề tài “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cao giá trị gia tăng tại Tây Nguyên”. Từ những ý kiến trên góp phần bổ sung, hoàn thiện các công việc nghiên cứu tiếp theo để truy tìm các kết quả, các câu trả lời theo yêu cầu đặt ra của đề tài.

 

DANH SÁCH BÀI THAM LUẬN

STT

Bài tham luận

Người thực hiện

1

Điều tra đánh giá thực trạng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị của sản phẩm nông nghiệp chủ yếu đại diện tại Tây Nguyên: thành tựu và bất ổn?

 

PGS.TS. Lê Hữu Ảnh

 

2

Phát triển HTX gắn với chuỗi giá trị nông sản vùng Tây Nguyên

PGS.TS. Nguyễn Phượng Lê

3

Kết quả điều tra đánh giá hiện trạng sản xuất mật ong ở Tây Nguyên: thành tựu và bất ổn?

PGS.TS. Phạm Văn Thái

4

Nuôi trồng thủy sản ở Tây Nguyên: hiện trạng và vấn đề

PGS. TS. Kim Văn Vạn

5

Chăn nuôi gia súc nhai lại ở Tây Nguyên: hiện trạng và vấn đề

GS.TS. Vũ Đình Tôn

6

Chăn nuôi lợn ở Tây Nguyên: hiện trạng và vấn đề

Ths. Nguyễn Thị Phương

7

Chăn nuôi gia cầm ở Tây Nguyên: hiện trạng và vấn đề

Ths. Nguyễn Văn Duy

8

Hoạt động thú y ở Tây Nguyên: hiện trạng và vấn đề

PGS.TS. Lại Thị Lan Hương

9

Tài nguyên đất và nước trong phát triển nông nghiệp Tây Nguyên: thực trạng và thách thức

PGS.TS. Nguyễn Quang Học

10

Kết quả điều tra đánh giá hiện trạng sản xuất cây ngắn ngày ở Tây Nguyên: thành tựu và bất ổn?

TS. Vũ Quỳnh Hoa

11

Kết quả điều tra đánh giá hiện trạng sản xuất cây ăn quả ở Tây Nguyên: thành tựu và bất ổn?

TS. Vũ Thanh Hải

12

Kết quả điều tra đánh giá hiện trạng sản xuất cây công nghiệp ở Tây Nguyên: thành tựu và bất ổn?

TS. Vũ Ngọc Thắng

13

Kết quả điều tra đánh giá hiện trạng sản xuất cây thuốc ở Tây Nguyên: thành tựu và bất ổn?

PGS.TS. Ninh Thị Phíp

 

Lan Hương – TT QHCC&HTSV

Ảnh: Phúc Việt – TT QHCC&HTSV