Hệ thống tiếp nhận rác thải sinh hoạt trực tiếp, tự vận hành và phân hủy tự nhiên để cung cấp dinh dưỡng cho rau và cây cảnh thông qua hệ thống tưới bán nhỏ giọt. Hệ thống không gây mùi khó chịu, nước tương đối trong, cá có thể sống trong thùng xử lý rác thải. Rau phát triển tốt trong điều kiện nắng nóng ở Hà Nội, không cần mái che. Hệ thống rất bền, dễ vận hành và xử lý sự cố, tiết kiệm điện và nước.