Năm 2018 là năm học đánh dấu những thành tích đáng kể về hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Trong năm vừa qua, Học viện đã đón tiếp 127 đoàn khách quốc tế đến từ các cơ quan, tổ chức, trường đại học của Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Canada, Úc, Newzealand, Pháp, Hà Lan,… với tổng số 643 khách đến tham quan, tìm hiểu để phát triển các quan hệ hợp tác, (tăng 43% so với năm 2017). Trong đó có 40/127 đoàn khách (chiếm 31%) sau buổi làm việc đã triển khai thực hiện các hoạt động hợp tác về đào tạo và nghiên cứu như ký kết MOU, MOA. Ban HTQT, đơn vị đầu mối của Học viện đã cùng với các khoa, viện, trung tâm tích cực, chủ động đẩy mạnh hợp tác với các đối tác quốc tế bao gồm việc xây dựng các chương trình liên kết đào tạo mới, mở các khóa đào tạo ngắn hạn, các dự án hợp tác nghiên cứu với Isreal, Bỉ, Hà Lan, Đức, Argentina, Hoa kỳ, CH Séc; đẩy mạnh việc tiếp nhận đào tạo lưu học sinh Lào, Campuchia, Mozambique, Angola,... Thông qua các chương trình hợp tác, nhiều dự án HTQT đã và đang được triển khai, góp phần nâng cao thương hiệu và uy tín của Học viện. Hiện tại, Ban phối hợp với các đơn vị trong Học viện quản lý 37 chương trình/dự án HTQT đang được thực hiện với tổng kinh phí tài trợ hơn 30 tỷ đồng. Để công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế ngày càng chuyên nghiệp và hiệu quả hơn, ngày 20/2/2019, ban HTQT đã tổ chức buổi tập huấn Quy trình giải quyết công việc HTQT với sự tham gia của các lãnh đạo và cán bộ phụ trách công tác HTQT của các đơn vị trong Học viện.

Tập huấn quy trình giải quyết công việc Hợp tác quốc tế năm 2019

Mở đầu chương trình tập huấn, PGS. TS. Nguyễn Thị Bích Thủy, Trưởng ban HTQT đã nhấn mạnh vai trò của công tác HTQT của Học viện trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tầm quan trọng của việc áp dụng các quy trình giải quyết công việc HTQT. Cùng với đó, PGS cũng báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động HTQT của Học viện năm 2018 và có những đánh giá chung về việc thực hiện công tác HTQT của các đơn vị.  

Tập huấn quy trình giải quyết công việc Hợp tác quốc tế năm 2019

Tiếp theo, các chuyên viên của Ban HTQT giới thiệu tóm tắt một số quy trình HTQT như quy trình đón tiếp khách quốc tế, quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế, quy trình xuất nhập cảnh, quy trình trao đổi sinh viên, quy trình quản lý dự án HTQT, nhiệm vụ khoa học theo nghị định thư, hợp tác song phương, đa phương,… và đánh giá việc thực hiện công tác HTQT của các đơn vị. Đa số các đơn vị trong Học viện đều đã nắm vững quy trình giải quyết công tác HTQT và chủ động thực hiện, phối hợp có hiệu quả trong việc cung cấp các thông tin theo biểu mẫu; tham gia đầy đủ trong các buổi làm việc tiếp khách quốc tế; tham dự và tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước, đồng thời tham gia tích cực xây dựng các đề xuất/dự án HTQT. Ngoài những ưu điểm nêu trên, một số tồn tại, hạn chế của các đơn vị trong quá trình thực hiện quy trình HTQT cũng được đề cập như: chậm trễ trong việc gửi kế hoạch đón tiếp khách quốc tế; công tác viết bài, đưa tin, báo cáo kết quả buổi tiếp khách quốc tế cũng như hội nghị, hội thảo vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc; các dự án HTQT vẫn chưa thực hiện tốt công tác báo cáo định kỳ, chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ theo hướng dẫn…

Tập huấn quy trình giải quyết công việc Hợp tác quốc tế năm 2019

Trong buổi tập huấn, lãnh đạo và trợ lý HTQT của các đơn vị cũng đã chia sẻ những khó khăn trong quá trình thực hiện, đặt ra một số câu hỏi và đề xuất giải pháp để cùng thực hiện tốt các quy trình giải quyết công việc. Theo đó, ban HTQT đã giải đáp cụ thể những thắc mắc và cùng các đơn vị thảo luận để đưa ra những giải pháp tối ưu nhất, giúp các đơn vị thực hiện công tác hợp tác quốc tế được thuận lợi và có hiệu quả.

Buổi tập huấn đã nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các đơn vị. Hoạt động trên giúp ban HTQT và các đơn vị trong toàn Học viện phối hợp thực hiện, nâng cao hiệu quả công việc, từ đó góp phần đẩy mạnh công tác HTQT và thực hiện tốt mục tiêu phát triển của Học viện.

Ban HTQT