Năm 2018, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp trong sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn và tăng cường trao đổi văn hoá cho lưu học sinh quốc tế.  

Ngày 14/12/2018, Ban Hợp tác Quốc tế (HTQT) tổ chức buổi tổng kết công tác quản lý Lưu học sinh (LHS) năm học 2018 cho LHS đang học tập tại Học viện và xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học 2019. Tham dự buổi tổng kết có đại diện Lãnh đạo và tổ Quản lý LHS Ban HTQT, đại diện Đoàn TNCSHCM và toàn thể hơn 200 LHS đến từ Lào, Campuchia, Mozambique và Angolar….

Trong công tác đào tạo LHS, năm học 2017-2018 lần đầu tiên tại Học viện có 02 LHS đạt thành tích học tập xuất sắc là em Uon SokmolyBorey Koemseang quốc tịch Campuchia; 04 LHS đạt loại giỏi là các em: Ong Chhayly; Son Peseth; Srann Socheat quốc tịch Campuchia và em Nivanh Keoarphai quốc tịch Lào đồng thời Nivanh Keoarphai đã xuất sắc tốt nghiệp trước thời hạn kết thúc học bổng; 02 LHS đạt kết quả học tập khá là các em Keo sreydin, Doung Sokhana quốc tịch Campuchia được nhận khen thưởng của Giám đốc Học viện. Để đạt được kết quả học tập như trên, các LHS cho biết ngoài quyết tâm của bản thân khắc phục các khó khăn về rào cản ngôn ngữ và sự khác biệt về văn hoá…  LHS đã nhận được sự hỗ trợ và quan tâm của Lãnh đạo, các thầy cô giáo đặc biệt là cán bộ Ban HTQT tại Học viện. LHS nhận thấy Học viện ngày càng phát triển, đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất và đổi mới chương trình phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo; LHS rất vinh dự khi được tham gia vào rất nhiều hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ tại các sự kiện quan trọng của Học viện có lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước về dự; đồng thời LHS nhận thấy mối quan hệ hợp tác giữa Học viện với các ĐSQ các nước và các tổ chức Quốc tế không ngừng được nâng cao. Đây là cơ sở và sự khích lệ để toàn thể LHS tiếp tục khắc phục những khó khăn và phấn đấu học tập tốt hơn trong thời gian tới. 

Nâng cao chất lượng đào tạo và tăng cường giao lưu văn hoá cho sinh viên quốc tế tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam

PGS. TS. Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban HTQT và ThS. Nguyễn Trọng Tuynh, Phó Bí Thư Đoàn TN 

trao Bằng khen của Giám đốc Học viện cho LHS có kết quả học tập tốt

Năm học 2018-2019, Ban HTQT và Đoàn TNCSHCM đã phối hợp xây dựng chương trình đẩy mạnh hơn nữa sự tham gia của LHS trong các hoạt động văn hoá - thể thao, nâng cao trình độ tiếng Việt, ngoại ngữ và tăng cường hiểu biết về văn hoá, về sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Việt Nam. Nằm trong kế hoạch này, 3 câu lạc bộ, là sân chơi dành cho LHS Quốc tế và sinh viên Việt Nam giao lưu, đã được thành lập:

-  Câu lạc bộ tiếng Việt.

-  Câu lạc bộ tiếng Anh.

-  Câu lạc bộ Văn hoá - Thể thao và hoạt động tình nguyện. 

Ban HTQT và Đoàn TNCSHCM triển khai chương trình tăng cường

giao lưu văn hoá cho LHS tại Học viện

Tại buổi tổng kết, ThS. Nguyễn Trọng Tuynh, Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM đã giới thiệu các chương trình Đoàn TNCSHCM và Ban HTQT phối hợp xây dựng đặc biệt cho LHS và nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như lợi ích đem lại cho LHS từ các hoạt động văn hoá - thể thao và câu lạc bộ trên trong thời gian LHS học tập tại Việt Nam.

Những thành tích học tập xuất sắc và sự tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hoá của LHS sẽ là các hình ảnh đẹp để giới thiệu Học viện đến với bạn bè quốc tế, thu hút sinh viên quốc tế đến học tập và giao lưu tại Học viện.                                                                

Ban HTQT