Thực hiện theo chiến lược phát triển về đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Khoa Công nghệ thực phẩm đến năm 2020, tầm nhìn 2030,trong những năm gần đây, khoa Công nghệ thực phẩm đã không ngừng đẩy mạnh liên kết, hợp tác với nhiều trường Đại học trên thế giới và trong khu vực Đông Nam Á trong hoạt động nghiên cứu khoa học và trao đổi cán bộ, sinh viên. Sáng ngày 21/12/2018, Khoa công nghệ thực phẩm phối hợp với Ban Hợp tác quốc tế đón tiếp và làm việc với đoàn công tác của trường Đại học Công nghệ KINGMONGKUT (KMUTT), Thái Lan gồm có PGS.TS. Boosya Bunnag – Viện trưởng Viện Tài nguyên sinh học và Công nghệ, PGS.TS. Varit Srilaong – Phó viện trưởng phụ trách Hợp tác quốc tế, PGS.TS. Chalermchai Wongs-Aree – Trưởng bộ môn Công nghệ sau thu hoạch.

Khoa Công nghệ thực phẩm – Học viện Nông nghiệp Việt nam 

tiếp đón đoàn trường đại học KMUTT, Thái Lan

Để thúc đẩy sự hiểu biết giữa hai đối tác, trước khi diễn ra lễ ký kết biên bản hợp tác, lãnh đạo Khoa CNTP và PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Thủy – Trưởng Ban Hợp tác quốc tế đã giới thiệu những thành tích và hoạt động của Học viện nói chung và Khoa Công nghệ thực phẩm nói riêng trong những năm vừa qua. Hai bên đã thảo luận sôi nổi về những vấn đề quan tâm, trong đó chú trọng đến chương trình học bổng cho cán bộ, sinh viên và hợp tác nghiên cứu.

Tiếp theo chương trình, PGS.TS. Boosya Bunnag - Viện trưởng Viện Tài nguyên sinh học và Công nghệ và PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh -  Phó Trưởng Khoa phụ trách, Khoa Công nghệ thực phẩm đã ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị giai đoạn  2019- 2023 trong các lĩnh vực: (1) xây dựng các hoạt động trao đổi sinh viên, các chương trình học bổng thạc sỹ, tiến sỹ; (2) tăng cường năng lực nghiên cứu cho giảng viên, nghiên cứu viên thông qua trao đổi cán bộ, chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm, trước mắt tập trung vào mảng công nghệ sau thu hoạch; (3) Tổ chức hội thảo, viết bài báo khoa học chung; (4) Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; (5) Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao và ngôn ngữ giữa hai bên.

Lễ Ký biên bản ghi nhớ giữa 2 khoa

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Anh trao quà lưu niệm cho đoàn trường đại học KMUTT, Thái Lan

Kết thúc phiên trao đổi thảo luận và ký kết hợp tác giữa hai khoa là chương trình semiar khoa học với chủ đề “Xử lý sau thu hoạch quả sầu riêng Thái Lan” do PGS.TS. Chalermchai Wongs-Aree – Trưởng bộ môn Công nghệ sau thu hoạch trình bày với sự tham dự của gần 40 cán bộ, giảng viên, sinh viên cùng các nhà nghiên cứu và cán bộ của các viện, trung tâm và công ty làm về lĩnh vực sau thu hoạch. Đây là hoạt động khoa học đầu tiên được khởi động để đánh dấu cho sự khởi đầu hợp tác với đại học KMUTT, một trong những trường đại học uy tín ở khu vực Đông Nam Á.

Seminar khoa học do PGS.TS.Chalermchai Wongs-Aree – trưởng bộ môn Công nghệ sau thu hoạch  trình bày

Khoa Công nghệ thực phẩm