Thực hiện chiến lược phát triển về KHCN VÀ HTQT của Khoa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trong vấn đề thực hiện các kết quả nghiên cứu, hợp tác quốc tế gắn với thực tiễn của ngành Quản lý Đất đai, Khoa học đất, Kỹ thuật tài nguyên nước, góp phần cho sự phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; ngành Tài nguyên Môi trường của đất nước. Trong giai đoạn vừa qua, Khoa Quản lý Đất đai đã đẩy mạnh liên kết trong hoạt động nghiên cứu khoa học với các Sở KHCN các tỉnh, viện nghiên cứu, địa phương cũng như các trường Đại học ở một số nước trong khu vực nhằm hợp tác, quảng bá sản phẩm trong đào tạo và KHCN của Học viện, của Khoa.

Trong các ngày 28-29/11/2018, nhận lời mời của Khoa Lâm nghiệp, Đại học Kasetsart, Thái Lan, Đoàn công tác của Khoa Quản lý đất đai gồm PGS.TS. Trần Trọng Phương - Phó Trưởng khoa; TS. Ngô Thanh Sơn - CBGD của Bộ môn Tài nguyên nước đã đến làm việc với Khoa Lâm nghiệp, Trường Đại học Kasetsart, Thái Lan. Tiếp và làm việc với Đoàn có TS. Nikhom Laemsak, Trưởng Khoa; TS. Surin Onprom - Phó Trưởng Khoa phụ trách HTQT; TS. Pasuta Sunthornhao - Phụ trách KHCN cùng các giảng viên, cán bộ nghiên cứu thuộc Khoa.

Để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau trước khi bắt đầu lễ ký kết chính thức, PGS.TS. Trần Trọng Phương đã giới thiệu những thành tích và hoạt động của Khoa trong hơn 42 năm qua. Các hướng nghiên cứu chính; Các ngành đào tạo (Đại học, Sau Đại học); Các  kết quả trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế cũng như chuyển giao KHCN vào thực tiễn sản xuất gắn với định hướng đào tạo nghiên cứu về lĩnh vực Tài nguyên Môi trường nói chung và Quản lý đất đai, Khoa học đất, Tài nguyên nước nói riêng. Lãnh đạo Khoa Lâm nghiệp, Đại học Kasetsart đã có những phản hồi và đánh giá tích cực về những thành tựu mà Khoa Quản lý Đất đai đã đạt được trong 42 năm qua.

Ký biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Khoa Quản lý đất đai, Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Khoa Lâm nghiệp, Đại học Kasetsart

Toàn cảnh buổi làm việc

Bên cạnh đó, TS. Surin Onprom giới thiệu về quy mô của Khoa Lâm nghiệp, Đại học Kasetsart và các Bộ môn; các Trung tâm phân tích cùng một số ngành học điển hình có liên quan đến công nghệ Bản đồ, viễn thám, GIS, Quản lý tài nguyên đất và nước... Tiếp đó, TS. Nikhom Laemsak chia sẻ thêm mong muốn hợp tác với Khoa Quản lý Đất đai - Học viện Nông nghiệp Việt Nam để hai bên cùng hỗ trợ nhau trong nghiên cứu khoa học cũng như trao đổi giảng viên và sinh viên giữa hai Khoa. Buổi làm việc diễn ra trong bầu không khí thân mật, hiệu quả và chia sẻ những định hướng hợp tác rõ ràng trong tương lai.

Ký biên bản ghi nhớ

Kết thúc phiên trao đổi thảo luận, hai bên đã ghi biên bản ghi nhớ có thời hạn trong 5 năm (2018-2023) và gia hạn theo thoản thuận trong những năm tiếp theo.

 

PGS.TS. Trần Trọng Phương trao quà lưu niệm cho đại diện Khoa Lâm nghiệp, Đại học Kasetsart, Thái Lan 

Khoa QLĐĐ