Sáng ngày 17/6/2019, Sáng kiến đào tạo Giảng viên nguồn về thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học do Chương trình Aus4Innovation Úc tổ chức đã được khai mạc tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Đây là hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Bộ Khoa học và Công nghệ và Tổ chức Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp Úc là cơ quan trực thuộc chính phủ Úc chịu trách nhiệm nghiên cứu khoa học. Tầm nhìn của hợp tác này là “Tăng cường hỗ trợ Việt Nam tiếp tục tăng trưởng kinh tế và đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs)”. Chương trình đào tạo diễn ra trong 02 ngày từ 17 đến 18/6/2019 do Ông Cameron Johns - chuyên gia đầu ngành của Úc về lĩnh vực thương mại hóa tập huấn với sự tham gia của các học viên là các giảng viên, cán bộ đến từ Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ (NATEC), Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), trường Đại học Cần Thơ (CTU) và Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA).

 

Hai ngày tập huấn là điểm khởi đầu của Sáng kiến nâng cao năng lực và huấn luyện chuyên sâu 18 tháng về thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học.

 

Aus4Innovation là một trong 6 sáng kiến của Chính phủ Úc dành cho Việt Nam với gói hỗ trợ phát triển trị giá 10 triệu đô la Úc nhằm tăng cường hệ thống đổi mới của Việt Nam, chuẩn bị và nắm bắt các cơ hội liên quan đến Công nghiệp 4.0 và giúp định hình chương trình đổi mới của Việt Nam về khoa học và công nghệ. Thông qua chương trình Aus4Innovation, Úc và Việt Nam sẽ cùng nhau khám phá các lĩnh vực mới nổi về chuyển đổi công nghệ và kỹ thuật số, thử nghiệm các mô hình mới trong quan hệ đối tác giữa các tổ chức khu vực công và tư nhân, tăng cường năng lực của Việt Nam trong công tác dự báo số, xây dựng kịch bản, thương mại hóa và chính sách về đổi mới sáng tạo. Hợp phần Thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học là một hợp phần trị giá 2 triệu đô Úc của chương trình, tập trung vào mô hình kết nối và xây dựng hợp tác giữa các viện nghiên cứu công và khối tư nhân nhằm thương mại hóa khoa học trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm.


Thông qua Chương trình đào tạo lần này, các cán bộ và giảng viên nguồn được lựa chọn tham dự từ các trường đại học, Cục, Viện nghiên cứu có cơ hội học hỏi, chia sẻ và thảo luận với chuyên gia Úc và đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình phát triển thị trường KH&CN Việt Nam, các quy định mới về phát triển thị trường KH&CN, một số vấn đề tồn tại trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đặc biệt tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm… Kết quả dự kiến sau khóa đào tạo, sẽ có ít nhất 2 đề xuất dự án về thương mại hóa kết quả nghiên cứu của mỗi đơn vị được gửi đến chuyên gia Úc để hướng dẫn thực hiện cụ thể toàn bộ quá trình thương mại hóa. Các tiêu chí để đánh giá các đề xuất sẽ tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm; tính mới và hiệu quả của giải pháp sáng tạo; tính khả thi về thương mại, khả năng lợi nhuận tiềm năng của mô hình kinh doanh; ưu tiên đối tượng hưởng lợi là nữ; mang lại lợi ích cho người nghèo và có tác động tích cực đến môi trường. Một đại diện lãnh đạo của các Trường, Cục và Viện nghiên cứu tham gia cùng một học viên phù hợp nhất sẽ được lựa chọn để tham gia khóa học trải nghiệm thực tế trong một tuần tại Úc vào cuối tháng 8.

Một số hình ảnh trong chương trình đào tạo:


Ban Hợp tác quốc tế

Ảnh: Phúc Việt – TT QHCC&HTSV