Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham gia chia sẻ về tiềm năng, thách thức trong việc nghiên cứu và phát triển công nghệ 4.0, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo ứng dụng trong nông nghiệp tại Hội nghị quốc tế Hiệu trưởng các trường đại học tại Đại học Kasersart, Thái Lan. 

Từ ngày 1-2 tháng 2 năm 2019 tại ĐH Kasetsart, Thái Lan đã diễn ra Hội nghị quốc tế Hiệu trưởng các trường đại học với chủ đề: Trường đại học trở thành trung tâm của mạng lưới nghiên cứu phát triển công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo. Hội nghị được chia làm 2 phiên làm việc với sự tham dự của đại diện hơn 50 trường đại học từ nhiều quốc gia trên thế giới. 

Hội nghị quốc tế Hiệu trưởng các trường đại học tại Thái Lan

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham dự Hội nghị Quốc tế Hiệu trưởng các trường đại học về nghiên cứu và phát triển công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo

Phiên 1 có chủ đề: Chiến lược của trường đại học trong đào tạo về 4.0 và trí tuệ nhân tạo. Trong phiên này TS. Brad Birt trường ĐH Curtin, Australia đã trình bày bài đề dẫn “Cách mạng công nghiệp 4.0 và trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi giáo dục đại học như thế nào”; tiếp theo các diễn giả đến từ Viện KH&CN Nara của Nhật bản, Đại học Miyazaki Nhật Bản, Đại học Quốc gia Chengchi Đài Loan, ĐH Kasetsart, Thái Lan đã tham gia toạ đàm tập trung vào các vấn đề như: Tác động của Công nghệ 4.0, Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo trong tương lai; Sự chuẩn bị nguồn nhân lực của các trường đại học để bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghiệp; Vai trò của Trường đại học trong việc cung cấp nguồn nhân lực dẫn dắt cuộc cách mạng công nghiệp.

Hội nghị quốc tế Hiệu trưởng các trường đại học tại Thái Lan

Hội nghị quốc tế Hiệu trưởng các trường đại học tại Thái Lan

TS. Brad Birt trường ĐH Curtin, Australia trình bày “Cách mạng công nghiệp 4.0 và trí tuệ nhân tạo sẽ thay đổi giáo dục đại học như thế nào”.

Đông đảo các nhà lãnh đạo, nhà khoa học và sinh viên của hơn 50 trường đại học trên thế giới tham dự hội nghị.

Phiên 2 có chủ đề: Hợp tác trong nghiên cứu và phát triển công nghệ 4.0, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Trong phiên này ông Chai Wutiwiwatchai, đại diện cho Bộ KH&CN Thái Lan, đã trình bày một số kết quả trong chiến lược Quốc gia Thái Lan về ứng dụng công nghệ IoT và dữ liệu lớn trong phát triển kinh tế xã hội và nông nghiệp tại Thái Lan. Đại diện của Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Công nghệ Quốc gia Đài Loan, Viện Công nghệ quốc tế Thammasat, Thái Lan đã có bài trình bày tại phiên này.

Hội nghị quốc tế Hiệu trưởng các trường đại học tại Thái Lan

Hội nghị quốc tế Hiệu trưởng các trường đại học tại Thái Lan

PGS. TS. Nguyễn Việt Long trình bày về cơ hội, thách thức và bài học thực tiễn trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ 4.0 và dữ liệu lớn trong phát triển chuỗi ngành hàng Việt Nam.

Lãnh đạo ĐH Kasetsart và Ban tổ chức trao bản vẽ do học sinh nghệ thuật của trường mô tả tóm tắt nội dung trình bày của các diễn giả.


Trong bài trình bày về thách thức và triển vọng ứng dụng công nghệ 4.0, dữ liệu lớn vào phát triển các chuỗi ngành hàng nông sản, PGS. TS. Nguyễn Việt Long, Phó trưởng Ban HTQT, Học viện NNVN, đã giới thiệu vai trò trong đào tạo và chuyển giao công nghệ nông nghiệp của Học viện tại Việt Nam, các thế mạnh về nguồn nhân lực được đào tạo và sự đa dạng lĩnh vực nghiên cứu của Học viện là nền tảng để Học viện có thể triển khai các nghiên cứu và ứng dụng công nghệ IoT và dữ liệu lớn trong nông nghiệp tại Việt Nam; Lấy hai ví dụ về dự án cung cấp giống khoai tây sạch bệnh và hợp tác nghiên cứu ngành hàng ong mật để giới thiệu một số thành công của Học viện trong ứng dụng công nghệ IoT và hướng phát triển các dự án kết hợp giữa công nghệ truyền thống như giống và kỹ thuật với các công nghệ mới như dữ liệu lớn và blockchain trong cải thiện chuỗi ngành hàng. PGS. TS. Nguyễn Việt Long cũng chia sẻ cơ hội và khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn kinh phí để phát triển các chương trình nghiên cứu ứng dụng công nghệ IoT và dữ liệu lớn trong nông nghiệp đồng thời đưa ra các đề xuất xây dựng mạng lưới các trường đại học quốc tế hợp tác tìm kiếm và đầu tư đào tạo và nghiên cứu về công nghệ dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và nông nghiệp 4.0. 

Ban HTQT