Chiều ngày 09/01/2018, Giám đốc Học viện Nguyễn Thị Lan chủ trì Hội nghị giao ban công tác hợp tác quốc tế của Học viện. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ, Ban Khoa học công nghệ, Lãnh đạo và Trợ lý phụ trách Hợp tác quốc tế (HTQT) của các khoa trong Học viện cùng cán bộ viên chức Ban Hợp tác quốc tế. Mục tiêu của Hội nghị nhằm đánh giá, tổng kết các hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện năm 2017 và đề xuất phương hướng, nội dung, kế hoạch hoạt động cho năm 2018.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Hợp tác quốc tế trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện trong năm 2017; báo cáo tóm tắt nội dung của Đề án “Tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học giai đoạn 2018-2020 và tầm nhìn đến 2030” và thông qua kế hoạch chuẩn bị cho buổi gặp mặt các tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài đã về nước công tác.

Năm 2017 là một năm ghi nhận nhiều nỗ lực trong tổ chức hoạt động hợp tác quốc tế của Học viện trên các mảng công tác như dự án hợp tác quốc tế, học bổng quốc tế, chương trình trao đổi, hội nghị, hội thảo quốc tế, đón tiếp khách quốc tế, đào tạo lưu học sinh, đổi mới quy định, quy trình hợp tác quốc tế. Cụ thể, Ban Hợp tác quốc tế đã chủ trì và phối hợp cùng các đơn vị trong Học viện đón tiếp 77 đoàn khách quốc tế với tổng số 467 khách đến tham quan, tìm hiểu, thiết lập quan hệ hợp tác; ký mới và gia hạn 27 biên bản ghi nhớ (tăng 8% so với năm 2016) về trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên, phối hợp nghiên cứu với các tổ chức và trường đại học trên thế giới; quản lý 40 chương trình/dự án đang được thực hiện với tổng kinh phí trên 17 tỷ đồng; tổ chức thành công 14 hội thảo/ seminar/ học bổng quốc tế với Indonesia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ireland, Pháp... cho 939 giảng viên, cán bộ nghiên cứu, sinh viên và các chuyên gia nước ngoài cùng tham dự; cấp được 78 học bổng hỗ trợ học tập, nghiên cứu do Quỹ Hợp tác quốc tế Nhật Bản, Quỹ KITANO, Tập đoàn MONSANTO… tài trợ, 01 học bổng cho sinh viên thủ khoa du học tại Trường Đại học Nông nghiệp Tokyo, Nhật Bản; cử 67 sinh viên của Học viện tham gia các chương trình trao đổi, học tập, nghiên cứu, tu nghiệp sinh,… tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Đài Loan, Trung Quốc, Israel, Áo,… và tiếp nhận 139 sinh viên trao đổi, thực tập sinh đến từ Bỉ, Hà Lan, Nhật Bản, Indonesia… để phát triển các quan hệ hợp tác.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong năm vừa qua, Giám đốc Học viện tin tưởng Ban HTQT cùng đội ngũ chuyên viên và trợ lý HTQT của các đơn vị sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, vai trò để nâng cao hơn nữa hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện. Thực hiện chủ trương của Đảng ủy và Ban Giám đốc Học viện, năm 2018, Học viện sẽ chú trọng triển khai đổi mới các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm mang lại những kết quả thiết thực, toàn diện trên mọi mặt công tác. Kết luận tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Nguyễn Thị Lan đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho các đơn vị cần triển khai, cụ thể gồm: (i) thúc đẩy hoạt động quảng bá, truyền thông hình ảnh về khoa và Học viện thông qua hoàn thiện, đổi mới website tiếng Anh của các đơn vị; (ii) xây dựng quy định và hướng dẫn về văn hóa đối ngoại của Học viện, lập kế hoạch tập huấn về văn hóa ngoại giao cho lãnh đạo và trợ lý HTQT của các đơn vị; (iii) tiếp tục rà soát, chỉnh sửa quy định, quy trình HTQT để phù hợp với thực tế phát triển Học viện; (iv) tăng cường hơn nữa vai trò đầu mối của Ban HTQT về xây dựng và tổ chức triển khai các chương trình hợp tác quốc tế; (v) xây dựng ngân hàng đề xuất dự án, ngân hàng chuyên gia quốc tế thông qua thu thập thông tin từ đội ngũ tiến sĩ được đào tạo tại nước ngoài và liên kết với các nhóm nghiên cứu mạnh của Học viện.

Ban HTQT